Закладка 1
Structure of the NAES of Ukraine » Members of the NAES of Ukraine » Corresponding members »

Corresponding members (Academicians) of NAES of Ukraine

Анненков Віктор Петрович
(17.10.1936 р.н.),
кандидат пед. наук, доцент
обраний 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету, заступник директора з наукової роботи

Арцишевський Роман Антонович
(09.07.1946 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут соціальних наук Східноєвропейського національного університету ім.Лесі Українки,завідувач кафедри

Бакіров Віль Савбанович
(08.06.1946 р.н.),
доктор соціол. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення вищої освіти.

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, ректор

Балабанов Костянтин Васильович
(04.10.1949 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Маріупольський державний університет, ректор

Балл Георгій Олексійович
(24.05.1936 р.н.),
доктор психологічних наук, професор,
обраний 11.04.2003 р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Балух Василь Олексійович
(21.11.1955 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри

Берзінь Валерій Іванович
(28.03.1943 р.н.),
доктор мед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, завідувач кафедри

Боєчко Федір Федорович
(13.05.1934 р.н.),
доктор біолог. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри

Бойко Алла Микитівна
(10.10.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, завідувач кафедри

Бондаренко Віктор Дмитрович
(28.10.1956 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Міністерство освіти і науки України, директор Департаменту атестації кадрів

Бондаренко Олександр Федорович
(03.08.1951 р.н.),
доктор психологічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри

Будак Валерій Дмитрович
(14.09.1947 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, ректор

Бутенко Володимир Григорович
(29.11.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри

Верлань Анатолій Федорович
(28.01.1934 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України, завідувач відділу

Вільчковський Едуард Станіславович
(19.01.1935 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри

Волков Олег Ігоревич
(08.01.1944 р.н.),
кандидат техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Воробієнко Петро Петрович
(29.08.1942 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, ректор

Гнатенко Петро Іванович
(03.09.1937 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри

Голобородько Євдокія Петрівна
(14.03.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 30.03.1994р.
Відділення загальної середньої освіти.

КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, професор кафедри

Голуб Володимир Володимирович
(09.01.1946 р.н.),
кандидат технічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Адміністрація Президента України, радник Глави

Голубенко Олександр Леонідович
(18.02.1942 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, ректор

Горобець Юрій Іванович
(01.06.1947 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Інститут магнетизму НАН України та МОН України, заступник директора

Грищенко Іван Михайлович
(11.11.1956 р.н.),
доктор економічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну, ректор

Гузик Микола Петрович
(02.11.1941 р.н.),
кандидат педагогічних наук,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Авторська школа М.П. Гузика, директор

Гуревич Роман Семенович
(18.03.1948 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури

Дмитриченко Микола Федорович
(19.12.1952 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний транспортний університет, ректор

Євдокимов Віктор Іванович
(20.07.1942 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, перший проректор

Загірняк Михайло Васильович
(25.09.1947 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ректор

Засенко В’ячеслав Васильович
(05.01.1951 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, директор

Камінецький Ярослав Григорович
(28.07.1941 р.н.),
кандидат економічних наук,
обраний 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України

Карамушка Людмила Миколаївна
(23.01.1956 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Карпухіна Аза Михайлівна
(09.05.1935 р.н.),
доктор психол. наук, професор, обрана 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Коваль Лариса Григорівна
(06.07.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Кузьмінський Анатолій Іванович
(23.07.1943 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ректор

Костицький Михайло Васильович
(14.01.1948 р.н.),
доктор юр. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри

Лозова Валентина Іванівна
(02.03.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, професор кафедри

Лосюк Петро Васильович
(04.03.1936 р.н.),
кандидат пед. наук,
обраний 30.03.1994р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Яворівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, директор

Малахов Валерій Павлович
(09.07.1941 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри

Мальований Юрій Іванович
(27.11.1939 р.н.),
кандидат пед. наук,
старший науковий співробітник,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

НАПН України, вчений секретар Відділення загальної середньої освіти

Мартинова Раїса Юріївна
(18.02.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної середньої освіти.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, завідувач кафедри

Мартинюк Михайло Тадейович
(17.11.1944 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення загальної середньої освіти.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, завідувач кафедри

Морзе Наталія Вікторівна
(26.06.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності

Москаленко Віталій Федорович
(25.01.1949 р.н.),
доктор медичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, завідувач кафедри соціальної медицини та охороши здоров'я

Мотренко Тимофій Валентинович
(22.11.1948 р.н.),
доктор філософських наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

Мельник Петро Володимирович
(18.06.1957 р.н.),
доктор економічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний університет державної податкової служби України, ректор

Мельниченко Володимир Юхимович
(20.02.1946 р.н.),
доктор історичних наук,
обраний 11.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Культурний центр України в м. Москва, генеральний директор

Носенко Елеонора Львівна
(06.08.1935 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри

Носко Микола Олексійович
(23.09.1953 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, ректор

Олексієнко Борис Миколайович
(02.04.1940 р.н.),
доктор військових наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Державна прикордонна служба України, радник Голови

Олійник Ярослав Богданович
(02.01.1953 р.н.),
доктор економ. наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан

Падалка Олег Семенович
(18.04.1952 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, перший проректор

Пархоменко Володимир Дмитрович
(16.12.1933 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення вищої освіти.

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія", директор

Побірченко Наталія Семенівна
(16.03.1947 р.н.),
доктор педагогічних. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ректор

Пометун Олена Іванівна
(06.08.1954 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії

Пішак Василь Павлович
(03.11.1940 р.н.),
доктор медичних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри

Радкевич Валентина Олександрівна
(13.07.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обрана 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор

Рафальський Олег Олексійович
(21.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Адміністрація Президента України, заступник Глави

Романовський Олександр Георгійович
(26.01.1953 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», проректор з науково-педагогічної роботи

Сидоренко Олександр Леонідович
(27.06.1949 р.н.),
кандидат пед. наук, доктор соціологічних наук, професор,
обраний 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Сисоєва Світлана Олександрівна
(20.02.1948 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 11.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач лабораторії

Сідак Володимир Степанович
(03.02.1938 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", проректор

Суліма Євген Миколайович
(01.09.1968 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Скиба Микола Єгорович
(01.01.1950 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення професійної освіти та освіти дорослих.

Хмельницький національний університет, ректор

Скрипнюк Олександр Васильович
(17.04.1960 р.н.),
доктор юр. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Президія Національної академії правових наук України, керівник управління

Слюсаревський Микола Миколайович
(02.01.1949 р.н.),
кандидат психол. наук,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, директор

Смульсон Марина Лазарівна
(19.04.1947 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 19.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Сологуб Анатолій Іванович
(12.07.1947 р.н.),
кандидат пед. наук,
обраний 29.01.1997р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут обдарованої дитини НАПН України, радник директора

Соф’янц Едуард Матвійович
(27.07.1938 р.н.),
кандидат пед. наук, доцент,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, радник ректора

Степко Михайло Филимонович
(24.01.1945 р.н.),
кандидат фізико-математичних наук, професор,
обраний 11.04.2003 р.
Відділення вищої освіти.

Інститут вищої освіти НАПН України, директор

Татенко Віталій Олександрович
(09.01.1947 р.н.),
доктор психологічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, головний науковий співробітник

Терещук Григорій Васильович
(01.10.1954 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 11.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, перший проректор

Титаренко Тетяна Михайлівна
(29.12.1950 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 16.11.2006р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії

Ткаченко Василь Миколайович
(01.01.1944 р.н.),
доктор істор. наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

НАПН України, радник Президії

Троцко Ганна Володимирівна
(15.08.1947 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педаго-гічний університет ім. Г.С.Сковороди, проректор з навчальної роботи

Тугай Анатолій Михайлович
(24.03.1938 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри

Удод Олександр Андрійович
(10.05.1957 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 19.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, директор

Хайруліна Василина Миколаївна
(19.05.1943 р.н.),
кандидат пед. наук,
обрана 29.01.1997р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Український колеж ім. В.О.Сухомлинського, директор

Чалий Олександр Васильович
(17.10.1938 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 16.12.1999 р.
Відділення вищої освіти.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, завідувач кафедри

Чембержі Михайло Іванович
(15.07.1944 р.н.),
професор, народний артист України.
обраний 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Київська дитяча Академія мистецтв, ректор

Шевченко Галина Павлівна
(28.07.1940 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 17.11.1992р.
Відділення вищої освіти.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри

Шевчук Віктор Григорович
(16.05.1938 р.н.),
доктор мед. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.


Шищенко Петро Григорович
(08.02.1936 р.н.),
доктор географ. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення загальної середньої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

Щербак Ольга Іванівна
(24.07.1943 р.н.),
доктор пед. наук, доцент,
обрана 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона Макаренка, директор

Ярошенко Ольга Григорівна
(22.09.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.11.2006р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут вищої освіти НАПН України, головний науковий співробітник

AnnouncementsНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ