Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Напрями діяльності » Наукові дослідження » Державні цільові програми »
Інформація про виконання установами Національної академії педагогічних наук України державних цільових програми, що фінансується з Державного бюджету України в 2011 році
 
У 2011 році вчені НАПН України виконують завдання Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002–2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 14.
Відповідно до завдань та заходів зазначеної Програми розробляється 5 науково-дослідних робіт, у виконанні яких беруть участь науковці 5 установ академії, зокрема: Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (більш розширену інформацію представлено в таблиці).
№ з/п Найменування заходу Програми, на виконання якого спрямовано НДР Назва теми НДР
Назва установи, що виконує НДР, прізвище, ініціали та посада наукового керівника теми Термін виконання
1. П. 4 р. ХІХ Програми – Проводити роботу з гігієнічного виховання населення з використанням засобів телебачення, радіо, літератури, театру, кіно, які сприяють формуванню ідеології здорового способу життя, в тому числі духовного, фізичного і психічного) Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
С.Д. Максименко, директор інституту, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор
2007-2011 рр.
2. П. 5 р. ХVІ Програми – Здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації населення до гострого і хронічного стресу) Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Т.М. Титаренко, завідувач лабораторії соціальної психології особистості, доктор психологічних наук, професор
2007-2011 рр.
3. П.15 р. ХІХ Програми – Оптимізувати мережу, структуру, кадровий потенціал, матеріально-технічну базу, сучасне обладнання та розробити сучасні ефективні профілактичні технології служби формування здорового способу життя) Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти з формування здорового способу життя в учнів і студентів Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України,
В.Г. Панок, директор Центру, кандидат психологічних наук
2007-2011 рр.
4. П.12 р. ХІХ Програми – Забезпечити підвищення рівня наукових розробок і наукового супроводження розроблених моделей і систем формування здорового способу життя з урахуванням економічних, соціальних, медичних, педагогічних, психологічних та інших аспектів цієї проблеми) Науково-теоретичні засади психолого-педагогічного супроводу дітей шкільного віку зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
Л.С. Вавіна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник
2007-2011 рр.
5. П. 12, 15 р. ХІХ Програми:
п. 12 р. ХІХ – Забезпечити підвищення рівня наукових розробок і наукового супроводження розроблених моделей і систем формування здорового способу життя з урахуванням економічних, соціальних, медичних, педагогічних, психологічних та інших аспектів цієї проблеми);
П. 15 р. ХІХ Програми – Оптимізувати мережу, структуру, кадровий потенціал, матеріально-технічну базу, сучасне обладнання та розробити сучасні ефективні профілактичні технології служби формування здорового способу життя)
Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”,
В.В. Дивак, завідувач кафедри права та безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук, доцент
2007-2011 рр.