Закладка 1
Шоста Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015»

12 березня 2015 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулося урочисте відкриття Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015». Організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Компанія «Виставковий Світ».На виставці «Сучасні заклади освіти» було представлено найбільшу кількість національних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, а також закордонних навчальних закладів та освітніх агенцій, наукових установ, підприємств, що презентують технічне обладнання та програми для впровадження в освітню практику.

У церемонії урочистого відкриття форуму взяли участь керівники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та представники органів державної влади.

Керівники та провідні науковці Національної академії педагогічних наук України провели  тематичні заходи: з актуальних проблем розвитку сучасної освіти в контексті цивілізаційних змін; забезпечення якості вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; виховання, навчання і розвиток обдарованої дитини; інноваційні підходи в удосконаленні післядипломної педагогічної освіти, патріотичного виховання та формування міжкультурних комунікацій у дітей та учнівської молоді як основи створення гармонійного громадянського суспільства; упровадження нових технологій у підготовку робітничих кадрів в умовах ринкового виробництва

12 березня перед учасниками виставки «Сучасні заклади освіти – 2015»із темою «Якісна освіта в контексті цивілізаційних змін» виступив президент НАПН України Василь Кремень. Він торкнувся проблем сучасної української освіти і окреслив шляхи їх розв’язання. На думку Василя Григоровича, накопичення знань без уміння ними користуватись, відсутність умінь і навичок навчатися упродовж життя,недостатнє використання здобутих знань у своїй практичній діяльності – найголовніші недоліки сучасної освіти в Україні. Сьогодні перебудувати навчальний процес в будь-якому навчальному закладі потрібно так, щоб діти не тільки отримували суму базових знань, а й навчалися вчитися і застосовувати ті знання, які отримують, у повсякденному житті.  Це завдання є багатоаспектним, передбачає зміни  і в програмах, і в стандартах, і в підручниках. Сьогодні Україні треба перейтивід предметоцентристського до компетентністного навчання, наголосив президент НАПН України. Це передбачає використання системи компетенцій для кожного типу навчального закладу.

Вільний вияв демократичних устремлінь нашого народу став можливим зокрема і  завдяки тим змінам у нашій освіті, що відбувалися упродовж останніх років, зауважив Василь Кремень. Українське суспільство повинне всіляко підтримати академічну  науку і науку у вищій школі для того, щоб зберегти найкращі досягнення наших учених, головним завданням яких сьогодні стає  виховання людини, здатної інноваційно мислити і діяти. Органічне включення дитини в комп’ютерне мережеве середовище, формування розвинутої самодостатньої особистості, здатної ефективно діяти в глобальному просторі, відбуватиметься лише за умови відходу від авторитарної педагогіки, наголосив Василь Кремень. І констатував, що освіта і наука в нашій державі поки що не стали пріоритетними галузями. Але ми повинні зрозуміти, що без цього, а також єднання всіх громадян нашої держави заради кращого життя в Україні, не матимемо майбутнього.

За підсумками конкурсу розробок за номінаціями золотими медалями VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2015» нагороджено:

  1. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за інноваційний науково-методичний комплект «Теоретичні і методологічні засади освіти дорослих» авторського колективу під науковим керівництвом Л.Б. Лук′янової.
  2. Інститут проблем виховання НАПН України за методичний посібник «Хортинг - національний вид спорту України» Е.А. Єрьоменко.
  3. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України за розробку «Спеціальна освіта сьогодні в Україні» А.А. Колупаєвої, О.М. Таранченко, Е.А. Данілавічутє, опубліковану в міжнародній збірці «8ресіа1 Есіисапоп: Ап Іпіегпайопаї Регзресіїуе» у межах співпраці з О. МасЕуап Шіуегзігу (м. Едмонтон, Канада).
  4. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за відкритий електронний ресурс «Каталог інноваційних проектів та освітніх інновацій» авторського колективу під науковим керівництвом О.В. Овчарук.
  5. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України за систему електронних ресурсів для розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних закладів авторського колективу під науковим керівництвом І.В. Гириловської.
  6. Інститут обдарованої дитини НАПН України за технологію підготовки національної команди України до участі у Міжнародних конференціях юних дослідників «ІСУ8» Н.І. Поліхун.
  7. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти за збірник навчально-наочних матеріалів для вивчення предмету «Матеріалознавство» О.М. Лагоди.
  8. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за монографію «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» авторського колективу під науковим керівництвом З.В. Рябової.
  9. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти за збірник навчально-наочних матеріалів для вивчення предмету «Матеріалознавство» О.М. Лагоди.
Прес-служба НАПН України
19:35 13.03.2015
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ