Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
22 травня 2017 року (з 9 до 21 години) в Київському планетарії відбудеться Великий «Шевченко-фест», присвячений річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі.
Термін подачі заявок – до 23 травня 2017 р.
До 75-річчя від дня народження Олександри Яківни Савченко - доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, триває книжкова виставка «Відомий учений у галузі дидактики та методики початкової освіти»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталІнформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи

У Національній академії педагогічних наук України відбулися Загальні  збори: Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи

Участь у  Загальних зборах взяли: Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України  Євген Сулима,, Голова комітету ВР України з питань науки і освіти Максим Луцький, президент НАПН України Василь Кремень, перший віце-президент НАПН України Василь Мадзігон, дійсні члени  та  члени-кореспонденти НАПН України,  наукова спільнота України.

З доповіддю перед присутніми виступив перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Василь Миколайович Мадзігон. (Доповідь читайте тут

Заслухавши й обговоривши доповідь першого віце-президента НАПН України В.М. Мадзігона, виступи членів академії та інших учасників дискусії, Загальні збори відзначають особливу актуальність і значущість для вітчизняної освіти проблем інформатизації освітнього простору України та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Обговоривши зазначену проблему, Загальні збори Національної академії педагогічних наук України

П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь :

Схвалити висновки й оцінки щодо стану і основних психолого-педагогічних проблем інформатизації освіти України і перспективних шляхів їх розв’язання, викладені в доповіді та виступах учасників зборів.

Президії НАПН України:

2.1. У формуванні тематики фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються на конкурсних засадах, надавати пріоритет науково-дослідним роботам з інформатизації освіти та використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

2.2. Забезпечити координацію наукових досліджень із зазначеної проблематики, що виконуються підпорядкованими установами і членами академії.

2.3. Посилити співпрацю академії з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Національною і галузевими академіями наук щодо вирішення актуальних проблем, пов’язаних з інформатизацією освіти.

2.4. Забезпечити впровадження розробленої в академії інформаційної системи документообігу, що стосується планування та здійснення контролю за їх виконанням.

2.5. Звернутися до МОНмолодьспорт України з пропозицією переглянути показники забезпечення студентів комп’ютерною технікою, які використовуються у процесі ліцензування або акредитації навчальних закладів, ураховуючи наявність у студентів власних засобів ІКТ.

3. Відділенням НАПН України, підвідомчим установам і закладам:

3.1. У плануванні науково-дослідних робіт зважати на пріоритетність досліджень з інформатизації освіти та використання ІКТ у навчально-виховному процесі та забезпечити органічне відображення інформаційно-комунікаційної складової в їх результатах.

3.2. Забезпечити активну участь членів академії та вчених підвідомчих установ у реалізації завдань Державної цільової програми "Сто відсотків", Національного проекту "Відкритий світ", інших програмах і заходах з даної проблематики.

3.3. Активізувати експериментальну роботу щодо створення та апробації ІКТ навчання для різних рівнів освіти та забезпечити науково-методичний супровід їх безпечного впровадження в освітню практику.

3.4. Розробити Концепцію навчання інформатики в середній школі на різних її ступенях (початкова, основна, старша профільна).

3.5. Розширити дослідження з проблем підготовки вчителів, викладачів з використання ІКТ у педагогічній діяльності. Підготувати стандарт ІКТ-компетентності різних суб’єктів освітнього процесу (учнів, студентів, аспірантів і докторантів, учителів, викладачів тощо).

3.6. Розробити Концепцію проектування віртуальних освітніх середовищ для навчання дорослих у системі безперервної освіти.

3.7. Розробити методичні засади створення сучасних електронних підручників нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів за галузевим спрямуванням.

3.8. Провести методологічний семінар НАПН України з питань медіаосвіти та медіапсихології.

4. Опублікувати постанову Загальних зборів в “Педагогічній газеті”.


12:27 29.11.2011
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua