Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська школа молодого науковця на Херсонщині
Справжнім святом науки, що згуртувало в єдину команду досвідчених учених та науковців,які нещодавно розпочали свій науковий шлях, стала Всеукраїнська школа молодого науковця «Від фундаментальних досліджень до прикладних застосувань в освітній та управлінській діяльності»(для здобувачів освіти напряму підготовки 011 Освітні, педагогічні науки, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування). У місті Скадовську, що на Херсонщині, з 15 по 18 вересня вирувала синергія наукового духу,натхненного пошуку й радості пізнання та відкриття нового.
Пліч-о-пліч в організації та проведенні заходу працювали наукові співробітники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», Інституту педагогічної освіти та освіти до-рослих імені Івана Зязюна НАПН України, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».
Школа молодого науковця об’єднала понад 70 учених-початківців та науково-педагогічних працівників із Херсонської, Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та інших областей.
Знаковим є те, що традиційно школа відбувається саме на базі освітнього закладу «Академічний ліцей» Скадовської міської ради (директор Ганна Соценко), що, безумовно, зближує вітчизняну педагогічну науку зі шкільною практикою, надихає й водночас визначає коло актуальних питань, що потребують наукової думки для їх розв’язання.
Упродовж чотирьох днів молоді вчені були активними учасниками інтерактивних тренінгів,воркшопів, майстер-класів, панельних дискусій, що були пов’язані з розвитком креативності у діяльності науковця, використанням цифрових інструментів у наукових дослідженнях, цифровізацією публічного управління, логікою моделювання рішень та підготовки достовірних висновків в експериментальних дослідженнях, теоретико-методологічними основами управління саморозвитком.
Аспіранти, які здійснюють експериментальні дослідження, мали можливість під час занять практично опрацювати особливості здобуття валідних результатів, а також ознайомитися детально з правилами логіки моделювання рішень та підготовки достовірних висновків векспериментальних дослідженнях.
Особливістю цьогорічної Всеукраїнської школи стало вивчення питання авторського права, що наразі є актуальним аспектом сучасної наукової діяльності.Під час теоретичних і практичних занять учасники школи роз-ширили коло уявлень про якості сучасного науковця, труднощі й шляхи їх подолання та моделювання в педагогічних розвідках.
Перебування в інноваційному просторі, спілкування та обмін думками під егідою досвідчених лекторів дало можливість розширити горизонт для особистісного та наукового розвитку молодих учених з різних куточків України.
Ірина ЖОРОВА,
перший проректор
Херсонської академії
неперервної освіти,
доктор педагогічних наук,
професор