Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Перспективи співпраці щодо кваліфікацій у сфері енергоефективності та енергозбереження

16 грудня 2020 р. науковці Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України спільно із представниками Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти України в рамках реалізації компонента «Професійні кваліфікації» проєкту GIZ «Реформи у галузі енергоефективності в Україні» провели онлайн-засідання круглого столу щодо обговорення питань, пов’язаних із енергоефективністю в професійній освіті України. У роботі круглого столу взяли участь понад 50 представників центральних органів виконавчої влади, державної служби зайнятості, наукових установ, професійних асоціацій, громадських об’єднань, навчально-методичних центрів і закладів професійної (професійно-технічної) освіти та роботодавців.

Під час круглого столу президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти України К. Б. Мірошниченко окреслила нормативно-правові засади розроблення та впровадження компетентністно-орієнтованих освітніх програм з метою отримання додаткових/часткових кваліфікацій у сфері енергоефективності та енергозбереження в закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України В. О. Радкевич акцентувала увагу на важливості реалізації цілей Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, зокрема тих, що стосуються виконання програм у сфері енергоефективності. На основі аналізу результатів опитування стейкхолдерів щодо визначення професій, оцінювання потреб, компетентностей, пов’язаних із енергоефективністю, представлено пріоритетні професії будівельної галузі, які потребують доповнення компетентностями, пов’язаних із енергоефективністю та їх зміст. У підсумку В. О. Радкевич наголосила на необхідності реалізації потенціалу закладів освіти для забезпечення здобуття кваліфікацій, спрямованих на формування компетентностей у сфері енергоефективності шляхом модернізації матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, створення передумов для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників; налагодження комунікаційних процесів та укріплення зв’язків із місцевою владою, професійними асоціаціями та приватними компаніями тощо.

На основі спільного обговорення питань у межах тематики круглого столу було окреслено пропозиції щодо назви, тематичного змісту, структури навчальних курсів/освітніх програм у сфері енергоефективності та енергозбереження, які у перспективі необхідно розробити та впроваджувати в закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.


кандидат педагогічних наук, Світлана Кравець
17:07 16.12.2020