Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Видано «Концепцію освіти дітей раннього та дошкільного віку»

Вийшло з друку видання «Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку», в якому окреслено напрями діяльності різних соціальних інститутів, відповідальних за освіту дітей раннього та дошкільного віку відповідно до сучасних викликів та проблем дошкільної освіти.

Концепція містить положення щодо розвитку закладів дошкільної освіти державної та приватної власності, стимулювання батьківського партнерства, забезпечення якості дошкільної освіти, підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, розвитку педагогічної компетентності педагогічних працівників, наукового забезпечення освіти дітей раннього та дошкільного віку.

Повнотекстовий варіант Концепції.

Над концепцією працювали 

експерти

 • Алла Богуш, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України;
 • Ніна Омеляненко, голова всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;
 • Ева Огродська-Мазур, керівник Закладу загальної педагогіки та методології досліджень Відділення етнології і наук про освіту Сілезького університету в Катовицях, Республіка Польща, доктор хабілітований в галузі гуманітарних наук, професор звичайний;
 • Смарагда Пападопулу,професор кафедри початкової освіти факультету наук про освіту Яннінського університету, Республіка Греція, PhD в галузі наук про освіту, професор;
укладачі/автори
 • Воронов В. А., голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
 • Гавриш Н. В., головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Канішевська Л. В., заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з науково- експериментальної роботи, доктор педагогічних наук, професор;
 • Піроженко Т. О., завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Рейпольська О. Д., завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Сисоєва С. О., академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України;

надавали аналітичні матеріали та консультації

 • Бєленька Г. В., професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;
 • Бех І. Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України;
 • Дралюк Я. М., директор закладу дошкільної освіти № 100 «Казка»;
 • Литвин Л. В., заступник генерального директора з питань розвитку, науково-методичної роботи навчально- виховного комплексу Європейська школа «Михаїл»;
 • Луговий В. І., перший віце-президент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України;
 • Максименко С. Д., академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України;
 • Пісоцька Л. С., декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Цвєткова Г. Г., завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.
Громадське обговорення Концепції відбулося.
   
Пресслужба НАПН України
13:07 13.07.2020