Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Вебінар Інституту ПТО НАПН України: Методика використання «Google Classroom»

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину, з 12 березня 2020 р. закладам професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти України довелося перейти на дистанційне навчання. Зауважимо, що поняття «дистанційна форма освіти» і «використання дистанційних технологій» у різних формах освіти (очної, заочної), незважаючи на подібність звучання, є різними за змістом. Дистанційну освіту потрібно розуміти як можливість навчатися й отримувати необхідні знання в будь-який зручний час віддалено від закладу освіти. Відтак дистанційно в Україні можуть навчатися громадяни з певним рівнем освіти (середньою, професійною чи вищою), які мають можливість дистанційно виконувати необхідні завдання з допомогою освітніх технологій. За таких умов освітній процес реалізується шляхом застосування різних комунікаційних засобів. По закінченні такого навчання здобувачі освіти отримують відповідні сертифікати і дипломи. Дистанційна освіта є важливим джерелом для осіб, які живуть у важкодоступних до закладу навчання населених пунктах, людей з інвалідністю, обдарованих дітей та юнаків і дівчат, які спроможні самостійно опановувати матеріал, для учнів, котрі через сімейні обставини не можуть відвідувати занять, і громадян України, які проживають за кордоном. У такій формі освіти дуже важливий елемент самодисципліни та самоорганізації учня/студента. Коли ж йдеться про «дистанційні технології в освіті», то слід мати на увазі конкретні платформи та інструменти (наприклад, Moodle, Google Classroom, Zoom, Skype, Google Suite/Docs тощо), що дають змогу педагогам і здобувачам освіти спілкуватися, виконувати і перевіряти завдання, контролювати відвідуваність, організовувати семестровий контроль і атестацію тощо. Такі технології, залежно від країни, закладу освіти та навчальної  дисципліни, яка вивчається, можуть бути інтегровані на будь-якому етапі її засвоєння. Важливими для реалізації цих технологій є ініціатива викладача до їх упровадження, готовність здобувачів освіти їх використовувати і, безперечно, технічні можливості із обох сторін.

Одним із найбільш оптимальних засобів для використання освітянами вважається Google Classroom – це безкоштовний Web-сервіс для обміну файлами, методичні особливості застосування якого було презентовано 1 червня 2020 року під час вебінару, проведеного старшим науковим співробітником лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидатом педагогічних наук Криворот Тетяною Григорівною.

У контексті забезпечення науково-методичного супроводу ефективної діяльності педагогів-практиків в умовах загальнонаціонального карантину дослідниця висвітлила питання про способи, алгоритми і механізми  доступного для більшості закладів освіти Web-сервісу. Учасники вебінару ознайомилися з основними перевагами платформи (заощадження часу, ефективна організація роботи та можливість спілкування між учнями і викладачем), етапами підготовки до роботи з Google Сlassroom таорганізаційними труднощами, які можуть виникнути у процесі використання. Особливий інтерес освітян викликала інформація про основи розробки навчального курсу та доступний функціонал одного із інструментів Google Apps for Education.

Відеозапис вебінару можна переглянути на каналі Youtube за посиланням: https://youtu.be/XDEoXgAQg5A

Пресслужба НАПН України
14:53 02.06.2020