Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Педагогічні технології підготовки здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності: науково-практичні аспекти

18 травня 2020 року в рамках ХІV Всеукраїнського фестивалю науки співробітниками лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України було проведено науково-практичний вебінар «Педагогічні технології формування підприємницької компетентності учнівської молоді» (модератор: завідувач лабораторії професійної кар’єри, кандидат економічних наук, доцент, Ганна Сохацька). Захід організовано відповідно до плану Національної академії педагогічних наук України, за підтримки Міністерства освіти і науки України з метою оприлюднення досвіду впровадження педагогічних технологій формування підприємницької компетентності учнівської молоді, виявлення проблемних питань і віднайдення ефективних шляхів їх розв’язання. Активну участь у науково-практичному вебінарі взяли 112 працівників навчально(науково)-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Харківської, Хмельницької областей.  

У виступах наукових співробітників лабораторії професійної кар’єри було розкрито ключові аспекти педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності, визначено теоретичні основи розвитку ділової та підприємницької активності молоді, розглянуто методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів, аргументовано необхідність застосування сучасних форм та засобів розвитку підприємницької активності, фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників, надані методичні рекомендації з проведення діагностичного тестування учнівської молоді щодо підготовки до підприємницької діяльності.

Розпочала вебінар завідувач лабораторії професійної кар’єри, кандидат економічних наук, доцент Ганна Сохацька, яка зазначила: «зважаючи на соціально-економічні чинники суспільного поступу, керуючись змістом оновлених стандартів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, важливою цільовою настановою професійної освіти має бути розроблення педагогічної системи формування підприємницької компетентності в учнівської молоді». Під час виступу Г. Сохацька уточнила змістове наповнення основних складових педагогічної системи, а саме: мети, змісту, етапів формування підприємницької компетентності, схарактеризувала основні структурні компоненти (елементи) системи; означила суть механізмів розроблення педагогічної системи, що уможливлять послідовну реалізацію її основних завдань. Для досягнення поставленої мети в процесі управління об’єктом необхідно застосовувати різноманітні форми і засоби педагогічного впливу, конкретизовані дидактичними формами, методами, технологіями і методиками формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців. Наприкінці виступу Г. Сохацька зазначила перспективні напрями дослідження та аргументувала необхідність розроблення педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності.

Увагу учасників вебінару активізував виступ доктора педагогічних наук, ученого секретаря, провідного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Людмили Базиль, яка розпочала його влучним висловом відомого американського мільярдера, співзасновника корпорації Microsoft, Білла Гейтса: «Якщо Вас щось не влаштовує – створюйте власну справу. У житті варто витрачати час тільки на те, що цікаво». Наводячи актуальні факти Державної служби статистики України, міжнародних експертів, доповідачка спонукала учасників до роздумів: «Якою ж має бути сучасна освіта? Як підготувати учнівську молодь до підприємницької діяльності? Чи потрібно наздоганяти світ у реформуванні професійної освіти, орієнтуючись на здобутки освітніх систем провідних країн чи все ж краще спробувати розробити оригінальний український продукт і запропонувати його світовій практиці?». Саме у контексті означеної концептуально-світоглядної позиції Л. Базиль обґрунтувала методичні основи підготовки здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності. «Із одного боку, – наголосила науковець, – українські освітні «новатори-туристи» із захватом розповідають про стандарти і можливості британської, американської, скандинавської систем освіти і мріють про запровадження чогось подібного у нас. Водночас у експертно-консалтингових колах визнають, що чинна система освіти демократичних країн Заходу не відповідає цивілізаційним викликам нинішньої епохи». Дослідження реалій вітчизняної освітньої практики і студіювання наукових розвідок українських і зарубіжних учених, здійснюваних із січня 2019 року, дало змогу дослідниці дійти висновку, що підготовку учнівської і студентської молоді до підприємницької діяльності здійснюють шляхом реалізації «технологічної» та «гуманітарної» концепцій. Відтак учасники вебінару дізналися про суть цих концепцій та практичні механізми їх реалізації в закладах професійної освіти. Наприкінці виступу Л. Базиль узагальнила: «З огляду на інноваційно-творчу й соціально значущу суть підприємницької діяльності, науковим підґрунтям методики підготовки майбутніх фахівців до започаткування власної справи є педагогіка співробітництва і розвитку, у контексті якої навчання розглядається як процес актуалізації й удосконалення індивідуально-особистісних якостей суб’єкта та ґрунтується на трьох концептах «пізнання-розуміння-вміння». Це сприятиме удосконаленню освітнього процес, а саме, зміщенню акценту із пасивного сприйняття учнями інформації на стимулювання їхньої пізнавальної активності, розвиток у здобувачів професійної освіти самостійного мислення і ділової активності».

Особливий інтерес учасників вебінару викликав виступ, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри, Валерія Орлова, який розпочав його проблемним запитанням: «Чому Україна, маючи значні економічні і людські потенціали, залишається однією із найбідніших країн Європи?» і влучно відповів на нього афоризмом: «Бідні, бо пасивні». Під час виступу учений зосередив увагу на суті поняття «ділова активність», яке широко використовується у працях науковців із економіки, політики, менеджменту, ринкової аналітики, однак не має єдиного тлумачення. Ґрунтуючись на аналізі емпіричних результатів дослідження, отриманих упродовж березня 2019 – лютого 2020 рр., В. Орлов констатував стабільно високий рівень мотивації майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності і відкриття власної справи та низький рівень – ділової активності, яка на етапі навчання проявляється у формі пізнавальної активності та реалізується через самовдосконалення. Значний інтерес учасників вебінару викликали означені науковцем завдання кожного з етапів підготовки здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності, а саме: на першому етапі – доцільно діагностувати показники мотивації і актуалізувати у здобувачів професійної освіти стійку позитивну мотивацію до підприємництва; на другому – сформувати потребу у розвитку підприємницької компетентності та відповідних якостей особистості; на третьому – забезпечити оволодіння економічною грамотністю; на четвертому – створити умови для формування і розвитку ділової активності. Прогностичним є міркування вченого, що «підприємницька компетентність і фінансова грамотність залишаться мертвим багажем, якщо не буде сформована ділова активність здобувачів професійної освіти».

Практичні аспекти та методичні рекомендації щодо проведення діагностичного тестування учнівської молоді із питань започаткування власної справи було надано у виступіАндрія Кононенка, кандидата педагогічних наук, керівника науково-організаційного відділу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Доповідач зосередив увагу на змісті та процедурі оцінювання рівнів сформованості підприємницької компетентності здобувачів професійної освіти, прокоментував особливості технічного й інформаційного забезпечення процесу тестування.

Науковий інтерес учасників вебінару викликав виступ Василя Селізара, директора Державногонавчального закладу«Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького. У доповіді було розкрито особливості практичної підготовки здобувачів освіти до підприємницької діяльності через потенціал учнівського бізнес-центру та співпрацю з соціальними партнерами, а саме міськими та обласними бізнес-структурами. Учасники вебінару дізналися про сутнісні характеристики, функції та значення учнівського бізнес-центру як інноваційної форми підготовки здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності. В. Селізар обґрунтував доцільність та ефективність навчання майбутніх підприємців для успішної їх самореалізації.

Про практичні аспекти підготовки майбутніх фахівців будівельної галузі до підприємницької діяльності йшлося у виступі Людмили Джерелейко, заступника директора з виховної роботи Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», аспірантки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. У ході виступу підкреслено значення інноваційного розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів, розкрито основні здобутки та практичні напрацювання Центру консультування, професійного розвитку та підприємницького успіху, створеного за науково-методичного супроводу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

У продовження зазначеної теми виступила Леся Дорохова, методист Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», аспірантка Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Учасники вебінару дізналися про практичні аспекти технології розвитку економічної грамотності майбутніх фахівців будівельної галузі у системі професійної освіти, зокрема застосування ігрових платформ для формування підприємницьких навичок учнівської молоді Запоріжжя.

Проблему змісту і форм підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької̈ діяльності висвітлила Світлана Алєксєєва, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту ПТО НАПН України. Основну увагу доповідач зосередила на здійсненні організаційного супроводу підготовки до підприємництва та необхідності самоосвітньої складової змісту такої підготовки. Дослідниця наголосила про можливості використання освітніх Web-ресурсів, де розміщено навчальний контент із підготовки до підприємницької діяльності, впровадження програм акселерації та авторських навчальних курсів, зокрема, курсу «Основи інноваційного підприємництва», розробленого співробітниками Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та опублікованого у 2019 році у науково-методичному журналі «Професійна освіта».

Про особливості застосування методики розвитку підприємницької активності учнівської молоді засобами проєктної діяльності йшлося у виступі Інни Гриценок, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри. Доповідачкою було розкрито зміст методики в п’яти аспектах, що відповідають основним напрямам роботи з розвитку підприємницької активності учнівської молоді, а саме:  цільовому,  мотиваційно-стимулюючому, когнітивно-оперативному, змістово-процесуальному й аналітико-результативному. Учасники вебінару усвідомили: проєктна діяльність – це спосіб стимулювання творчої та підприємницької активності, що забезпечує розвиток професійно важливих якостей учнів у вирішенні проблемних (виробничих) ситуацій із використанням знань, умінь із різних областей науки, техніки, технології.

Про суть і зміст технології розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти йшлося у доповіді Валерія Байдуліна, наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Доповідач зазначив, що фінансова грамотність – це здатність приймати обґрунтовані рішення та здійснювати ефективні дії в сферах управління фінансами з метою реалізації життєвих поточних цілей або довготермінових планів. У ході виступу було розглянуто проблеми та протиріччя розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників в умовах вітчизняної економіки.

Соціальна значущість та актуальність порушених у доповідях вебінару питань активізувала учасників до обговорення проблем розвитку підприємницької компетентності та ділової активності учнівської молоді, становлення особистості в умовах ринкової економіки, механізмів формування в учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти готовності до здійснення підприємницької діяльності.

Запис вебінару можна переглянути за посиланням.


12:51 21.05.2020