Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України: Ювілейні Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Бориса Олексійовича Федоришина

18 травня 2020 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, відбулися Х Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Бориса Олексійовича Федоришина «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», організатором яких був колектив співробітників відділу психології праці. Співорганізаторами заходу виступили науково-педагогічні працівники кафедр психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

В психолого-педагогічних читаннях взяли участь більше 100 науковців, серед яких науковці, викладачі, вчителі, психологи, аспіранти та студенти.

Робота психолого-педагогічних читань відбувалася за такими науковими напрямами:

  1. Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації.
  2. Науково-методичні та практичніосновисучасноїпрофорієнтації: нові підходи.
  3. Розвитокпсихологічноїготовностіпедагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи.
  4. Психологічнаготовністькар’єрнихрадників НУШ до профорієнтаційної діяльності.
  5. Актуальні проблеми та нові тенденції особистісно-професійного розвитку учнівської молоді.
  6. Стратегіїусвідомленняпрофесійногопокликання і способівсамореалізаціївипускників ЗВО: виклики сьогодення та перспективидіяльностівітчизнянихпедагогів і психологів.
  7. Професійна адаптація та дезадаптація суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення, карантин тощо).

За результатами читань підготовлено збірник матеріалів (Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. Н. В. Павлик. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2020. 147 с. http://ipood.com.ua/e-library/programi--zbirniki-materialiv/proforntacya-stan--perspektivi-rozvitku-zbirnik-materialiv/), а також розроблені пропозиції учасників читань.

У збірнику матеріалів представлено праці психологів, педагогів, освітян-практиків з актуальних проблем сьогодення, зокрема: сучасної профорієнтації та нових тенденцій особистісно-професійного розвитку учнівської молоді; стратегій усвідомлення професійного покликання і способів самореалізації випускників закладів вищої освіти; розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах Нової української школи; професійної адаптації та дезадаптації суб’єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення, епідемічна загроза, карантин, а також інших питань, що були обговорені в процесі проведення Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. Збірник адресований педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, а також студентам, батькам, волонтерам.

Пропозиції учасників читань спрямовані на продовження розробки теоретико-методологічних засад і практико-орієнтованих засобів професійної діяльності кар’єрних радників закладів загальної середньої освіти, а також розвитку психологічної готовності педагогічного персоналу Нової української школи до професійної діяльності. Для цього учасниками читань було запропоновано започаткувати серію вебінарів з профорієнтаційної тематики, зокрема «Профорієнтація дітей покоління Z», «Кар’єрний радник в ЗЗСО», «Профдіагностика як мистецтво сучасного психолога», «Психологічні особливості профорієнтаційної роботи з підлітками у умовах інклюзії» тощо.

Пресслужба НАПН України
11:02 19.05.2020