Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Перша міжнародна науково-практична конференція з освіти дорослих

6-7 лютого 2020 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбулася I  Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи». Організатори заходу – Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих», Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (м. Люблін, Республіка Польща), Карлов Університет (м. Прага, Республіка Чехія).

На конференції було обговорено актуальні проблеми освіти дорослих, зокрема в доповідях відображено результати новітніх досліджень: «Андрагогіка як субдисципліна педагогічної науки: міждисциплінарність і прогностичність» (академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало), «Освіта дорослих у сучасному науковому дискурсі України: проблеми, тенденції, перспективи розвитку» (директор Інституту педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова), «Нормативно-правове забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері вищої освіти України» (директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової, передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України Юрій Телячий), «Розвиток життєвих навичок дорослої людини: зарубіжний і вітчизняний досвід» (завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Олена Пєхота)

На другому пленарному засіданні було представлено доповіді: «Центри освіти дорослих: потенціал для розвитку громад і регіонів, що навчаються» (завідувач відділу ІПООД НАПН України Олена Аніщенко),  «Розвиток людського капіталу в системі корпоративної освіти» (провідний науковий співробітник відділу ІПООД НАПН України Ольга Баніт); «Антропософсько-орієнтований підхід до освіти дорослих» завідувач кафедри теорії та методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та інклюзивній освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди Олена Іонова, «Тренінг як ефективний метод організації навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (професор кафедри педагогічної майстерності ПОІППО імені М.В. Остроградського  Надія Білик); «З досвіду формування мистецької та валеологічної компетентностей педагогів у системі неформальної післядипломної освіти» (керівник науково-методичної лабораторії з вивчення проблем освіти дорослих ХНПУ імені Г.С. Сковороди Анна Боярська-Хоменко); «Впровадження імерсивних технологій в освітні проекти навчання дорослих» (доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького Світлана Ізбаш).

У вітальному слові до учасників заходу ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди, академік НАПН України Іван Прокопенко акцентував увагу на актуалітетах розвитку вищої освіти й освіти дорослих, і висловив сподівання, з огляду на важливість порушених на заході проблем, що конференція стане циклічною.

Важливою подією конференції стало вручення Диплома Почесного доктора ХНПУ імені Г.С. Сковороди академіку-секретарю відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Неллі Ничкало.

У рамках конференції було організовано роботу шести секційних засідань: Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів; Неперервна освіта та освіта впродовж життя в історії вітчизняної й зарубіжної педагогічної думки; Досвід організації і розвитку систем освіти дорослих у зарубіжних країнах; Андрагогіка та управління людськими ресурсами; Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогів й андрагогів до роботи з різними категоріями дорослого населення; освітні потреби різних категорій дорослого населення; Психологічний супровід освіти дорослого населення.

Проведення конференції уможливило різноформатну співпрацю учасників – представників наукових установ, закладів вищої і післядипломної освіти, загальної середньої освіти, органів місцевої влади, неурядових організацій та ін., результати якої стануть підґрунтям подальшого розвитку формальної і неформальної освіти дорослих в Україні.

Прес-служба НАПН України
17:48 11.02.2020