Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Круглий стіл, присвячений пам'яті почесного академіка НАПН України Юхима Машбиця (1929 -2009), з нагоди 90-річчя від дня його народження

20 червня 2019 року в Інституті психології імені Г.С. Костюка відбувся Круглий стіл, організований лабораторією сучасних інформаційних технологій навчання, присвячений пам′яті почесного академіка НАПН України Юхима Ізрайлевича Машбиця(1929-2009), з нагоди 90-річчя від дня його народження.

Модератором круглого столу виступила академік НАПН України Марина Смульсон. Зі вступним словом виступив директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України Сергій Максименко. Відбулася наукова дискусія на тему «Особистісні смисли Ю.І. Машбиця та його довизначення життєвої задачі».

Із яскравими спогадами про Ю.І. Машбиця виступили колеги з різних країн світу та різних наукових установ України: Т. Гергей (Угорщина, Будапешт - по скайпу), Н.В. Чепелєва, В.О. Моляко, О.Є. Стрижак, Л.О. Кондратенко, М.Т. Дригус, Ю.М. Швалб, О.Ф. Волобуєва, Л.І. Фомічова, В.А. Малахов (Ізраїль, Нагорія), Т.О. Чайка (Ізраїль, Нагорія), О.Л. Музика.

Було презентовано книгу вибраних статей Ю.І. Машбиця «Психологічні механізми і технологія навчання. Київ, 2019», а також збірку наукових праць на пошану Ю.І. Машбиця «Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання. – Т.VIII, вип.10. Київ, 2019».

Довідково:

Юхим Ізрайлевич Машбиць (1929–2009) – один з яскравих представників наукової школи Г.С. Костюка, був відомим дослідником  психологічних закономірностей і механізмів учіння і навчання. Здобула широкого визнання розроблена Ю. І. Машбицем концепція навчання як управління  учіннєвою діяльністю, викладена у монографії «Психологические основы управления учебной деятельностью» (Київ, 1987), а також концепція ієрархічного проектування комп’ютерних навчальних систем (Монографія „Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения» (Москва, 1988)

У центрі наукових інтересів Ю.І. Машбиця – проблеми педагогічної та вікової психології. Саме з цієї спеціальності він захистив кандидатську дисертацію (у 1966 році) і докторську (у 1990 році).

З початку 60-х років Ю.І. Машбиць – один з провідних учасників очолюваних академіками В.М. Глушковим і Г.С. Костюком теоретичних і прикладних досліджень у галузі програмованого і комп’ютеризованого навчання.Згодом він організує й очолює підрозділ Інституту психології, спеціально зосереджений на цій проблематиці (нині це лабораторія нових інформаційних технологій навчання). Йому вдалося об’єднати зусилля психологів, з одного боку, і математиків та інженерів, з іншого – фахівців, різних не просто за профілем підготовки, а й за типом мислення – об’єднати у вельми продуктивний творчий колектив. Результатами роботи цього колективу стали навчальні комп’ютерні системи і серія посібників. У цих працях, високо оцінених фахівцями різних країни, знайшли втілення новаторські підходи до проектування і впровадження сучасних інформаційних технологій в освіті.

У 90-ті роки очолювана Ю.І. Машбицем лабораторія нових інформаційних технологій навчання продуктивно працює над проблемою застосування нових інформаційних технологій навчання у навчальному процесі середньої та вищої школи, підготовки до цього вчителів та викладачів ВНЗ. Він є одним з основних авторів Концепції інформатизації освіти в Україні, автором і редактором посібника для вчителів „Основи нових інформаційних технологій навчання” (1997), посібника „Проектування гіпертекстових навчальних систем” (2000), чотирьох випусків збірки наукових праць „Теорія і технологія проектування навчальних систем”(1999-2004).

Під науковим керівництвом і за безпосередньої участі Ю.І.Машбиця в лабораторії було розпочато сучасні дослідження психології дистанційного навчання і віртуального освітнього простору.

Ю. І. Машбиць був  людиною, сповненою високого ентузіазму, пристрасною, щирою і принциповою у своєму ставленні до науки, до професійної діяльності, до нагальних суспільних проблем. І водночас – дуже людяною, завжди готовою надати розумну допомогу тим, хто потребує її.

Прес-служба НАПН України
17:54 25.06.2019