Закладка 1
Результати наукової і науково-організаційної діяльності Інституту вищої освіти

20 червня на засіданні Президії НАПН України розглядали питання наукової і науково-організаційної діяльності Інституту вищої освіти НАПН України за 2015–2019 рр. та перспективи його розвитку. Доповідач – директор Інституту вищої освіти НАПН України Світлана Калашнікова – поінформувала про плідну наукову та науково-організаційну роботу Інституту, спрямовану на: проведення фундаментальних наукових досліджень з актуальних проблем реформування вищої освіти; науковий, методологічний і методичний супровід процесу імплементації Закону України «Про вищу освіту»; проведення порівняльних досліджень системи вищої освіти інших країн і визначення можливостей їх використання для реформування вищої освіти України; здійснення наукової експертизи проектів документів законодавчо-нормативного та стратегічного характеру щодо функціонування та розвитку вищої освіти та забезпечення участі у їх розробленні.

У звітному періоді, зазначила Світлана Калашнікова, здійснювалося 11 фундаментальних наукових досліджень, з яких успішно завершено 6. Тематика досліджень визначалася відповідно до пріоритетів державної політики у сфері вищої освіти України, а також ключових пріоритетів розвитку Європейського простору вищої освіти.

У процесі виконання завершених тем отримано вагомі наукові та практичні результати. Зокрема, розроблено та обґрунтовано: Концепцію розвитку лідерського потенціалу університетів; Нову модель економічної діяльності у сфері вищої освіти України; Концепцію розвитку університетської освіти із застосуванням гуманітарних і культурних стратегій; Концепцію та методологію реалізації науково-дослідницької діяльності в університетах; Концептуальну модель гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості. На усі зазначені результати наукових досліджень отримано Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Від комісії виступив її голова ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк. В обговоренні питання взяли участь генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Олег Шаров, директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс, ректор Вінницького національного технічного університету Володимир Грабко, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. 

Позитивно оцінивши діяльність Інституту, Президія, зокрема, постановила: сприяти створенню Наглядової ради Інституту за міжнародної участі; забезпечити висвітлення результатів досліджень та експертної діяльності Інституту у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science; активізувати роботу щодо включення періодичних наукових фахових видань Інституту (науковий журнал «Філософія освіти. Philosophy of Education»; міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство») до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України та до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.


Прес-служба НАПН України
18:55 24.06.2019
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ