Закладка 1
На засіданні Президії НАПН України розглянуто науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що постраждали внаслідок військових конфліктів

21 лютого учасники засідання Президії НАПН України обговорили результати наукового дослідження «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів», виконаного в Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи у 2016-2018 рр. Заслухавши доповідь директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Віталія Панка, а також інформацію голови комісії, член-кореспондента НАПН України Тетяни Титаренко, науковці відзначили актуальність розглянутої проблеми та вагомість отриманих наукових результатів, які мають важливе практичне значення. Зокрема, вчені Центру забезпечили вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності фахівців психологічної служби з надання допомоги дітям і сім’ям, що постраждали внаслідок військових дій; спільно з Міністерством освіти і науки України розробили та затвердили План заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року; було підвищено ефективність професійної взаємодії працівників психологічної служби, керівників закладів освіти та педагогічних колективів у наданні соціальної і психологічної допомоги постраждалим від військових дій; впроваджено модель психосоціальної підтримки дітей, постраждалих внаслідок військового конфлікту та механізм взаємодії відповідних фахівців для отримання спеціалізованої допомоги (психотерапевтичної, психіатричної, реабілітаційної) в межах і за межами закладу освіти. Центр продовжив системну роботу, розпочату в 2014 р., з організації діяльності психологічної служби в системі освіти щодо надання допомоги дітям і сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів. Протягом 2016-2018 рр. працівники Центру подали пропозиції до проектів нормативно-правових актів (зокрема, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 р., Плану заходів реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр.).

Предметом особливої уваги колективу Центру, йшлося у виступі Віталія Панка, є постійна та багаторічна співпраця з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Представництвом Дитячого Фонду ООН (UNICEF) в Україні, Данською радою у справах біженців в Україні, Громадською організацією «Ла Страда-Україна» та «Інститутом миру та порозуміння» тощо. Вчені Центру разом з представниками громадських організацій підготували 5 навчально-методичних посібників та 2 методичні рекомендації, у яких висвітлено питання надання психологічної допомоги дітям, педагогічним працівникам і батькам, які пережили або перебувають у конфліктних та постконфліктних ситуаціях.

Вчені Центру розширили експериментальну роботу ( у 2018 р. розпочато експеримент академічного рівня, у якому задіяно 27 експериментальних майданчики у 4 областях України). У 2016 р. та у 2018 р. Центр провів всеукраїнські моніторингові дослідження щодо діяльності працівників психологічної служби з надання допомоги постраждалим внаслідок окупації Криму і бойових дій на Сході України.

У виступах учасники засідання наголошували, що аналіз отриманих даних засвідчує: психологічна служба у системі освіти істотно збільшила внесок у процес реабілітації постраждалих і адаптації їх до нових умов проживання і навчання. Водночас у суспільстві ще існує нагальна потреба у постійній роботі зі створення ефективної системи психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій. Тож важливо продовжувати та розширювати впровадження отриманих у дослідженні результатів.

Президія схвалила результати, отримані під час наукового дослідження «Науково-методичні засади надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів», і постановила сприяти співпраці Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи з установами НАПН України та психологічними службами державних відомств, громадськими та міжнародними організаціями щодо організації та методичного забезпечення допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів.

Прес-служба НАПН України
19:51 21.02.2019
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ