Закладка 1
Засідання колегії Державної служби якості освіти України та Громадської ради при ДСЯОУ

7 лютого 2019 року відбулося розширене засідання колегії Державної служби якості освіти України та Громадської ради при ДСЯОУ, у якому, як член Громадської ради при ДСЯОУ, взяла участь завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, президент Асоціації керівників шкіл України Олена Онаць.

З доповіддю про результати роботи  у 2018 році виступив Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, який зазначив, що Державна служба якості освіти України у 2018 році свої зусилля спрямовувала на створення нової парадигми мислення щодо трансформації контролю (чорне чи біле) на забезпечення якості загальної середньої освіти, розроблення нормативно-правового забезпечення спільно з українськими та зарубіжними партнерами, зокрема: Стандартів і рекомендацій  забезпечення внутрішньої системи якості загальної  середньої  освіти (безпосередньо у закладі); проведення Інституційного аудиту  як державного нагляду і контролю на засадах довіри, постійної підзвітності, постійного покращення; методику експертного  оцінювання професійних компетентностей  учасників сертифікації ( за результатами вивчення їх практичного досвіду та форму експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації; рівні оцінювання освітньої діяльності закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що пропонується визначати за результатами інституційного аудиту; методику самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти;   питання про проведення вищими навчальними закладами іспиту з української мови для вступу на державну службу; про впровадження НУШ  у шести областях України. 

Велику увагу приділено вивченню зарубіжного досвіду забезпечення якості освіти, діяльності аналогічних Державній службі структур.

Стратегічними  партнерами Державна служба бачить органи місцевого самоврядування,  вищі навчальні заклади та заклади вищої педагогічної освіти, співпрацю з усіма суб’єктами освітнього і управлінського процесів. Якщо раніше Державна інспекція проводила політику держави, то тепер сама творить освітню політику.

Про рекомендації щодо організації та функціонування у закладах загальної середньої освіти внутрішньої системи якості освіти розповів директор департаменту інституційного аудиту Юрій Вергун.  Доповідач підкреслив, що Стандарти і рекомендації спочатку буде спочатку апробовано у закладах освіти за чотирма напрямами: оцінювання освітнього середовища закладу освіти; система оцінювання здобувачів освіти закладу освіти; педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти; управлінські процеси закладу освіти.

Про стан роботи щодо вивчення практичного досвіду учасників сертифікації розповів Директор департаменту акредитації та моніторингу Іван Юрійчук.

Було обговорено питання практичного втілення нової політики щодо оцінювання якості освітньої діяльності. Активну участь у дискусії взяла Олена Онаць, яка, зокрема, зазначила, що відчувається позитивна зміна підходів до змісту і методів роботи Державної служби якості, але є питання щодо Інституційного аудиту та громадської акредитації закладів освіти, періодичності самооцінювання закладу освіти та методики оцінювання, складових змісту сертифікації вчителів та задіяних установ, підготовки освітніх експертів тощо.


11:03 08.02.2019
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ