Закладка 1
Напрацювання вчених Академії – вітчизняній освіті

23–25 жовтня 2018 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018».

Із вітальним словом до учасників і гостей Виставки звернувся президент НАПН України академік В.Г. Кремень.

В експозиції Академії свій науковий доробок представили: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського.

Неабияку зацікавленість освітян, науковців, учасників і гостей Виставки викликали заходи, організовані та проведені вченими Академії, зокрема: круглий стіл «Типова освітня програма для 1-2 класів (НУШ - 1): актуальні питання реалізації», науково-практичний семінар «Реалізація інноваційних технологій в умовах упровадження Концепції Нової української школи», громадянська платформа «Опорний заклад освіти як центр управління Новою українською школою в умовах децентралізації», круглий стіл «Математична та інформатична освіта 12-річної школи: якій їй бути» (Інститут педагогіки НАПН України); презентація «Інноватика дошкільної освіти в дії: психолого-педагогічний супровід проекту «Впевнений старт» (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України); круглий стіл «Напрями модернізації позашкільної освіти в контексті концепції «Нова українська школа» (Інститут проблем виховання НАПН України); семінар «Громадська підтримка освітніх реформ: презентація психологічних ресурсів» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України); семінар-тренінг «Сучасні стратегії супроводу дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі» (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України); семінар «Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); науково-практична конференція «Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями: інноваційні шляхи розвитку соціального партнерства» (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); дискусійна панель «Доступність освітнього простору закладу професійної освіти для учнів із особливими потребами», круглий стіл-презентація колективної монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент», круглий стіл «Презентація Програми підготовки директорів Нової української школи» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України); презентація «Василь Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського).

Установи Академії взяли активну участь у конкурсі «Видатні наукові, науково-практичні досягнення в освіті», що проводився в рамках Виставки. Почесними нагородами Виставки відзначено:

● у номінації «Монографія» – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України за монографію «Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації» Тетяни Михайлівни Титаренко, завідувача лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

● у  номінації «Підручник  або  навчальний  комплект  для учнів, студентів» – Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України запідручник для студентів закладів вищої освіти «Психологічна служба» Віталія Григоровича Панка, директора Українського центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

● у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів» – Інститут педагогіки НАПН України за комплект навчальних і методичних матеріалів «Дидактико-методичне забезпечення Нової української школи. 1 клас» авторського колективу під науковим керівництвом Олександри Яківни Савченко, головного наукового співробітника відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

● у номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія»:

 – Інститут спеціальної педагогіки НАПН України за Типову освітню програму для дітей з інтелектуальними порушеннями (1 клас) авторського колективу під науковим керівництвом Олени Валентинівни Чеботарьової, завідувача відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук;

– Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського за інноваційний проект «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» авторського колективу під науковим керівництвом Ольги Василівни Сухомлинської, головного наукового співробітника відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора.

Лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями стали:

 Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України за навчально-методичний комплект «Впевнений старт» авторського колективу під науковим керівництвом Піроженко Тамари Олександрівни, завідувача лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН  України  за  навчальний посібник  «Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання» авторського колективу під науковим керівництвом Носенко Юлії Григорівни, провідного наукового співробітника відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

– Інститут професійно-технічної освіти НАПН України за навчальний посібник «Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів» авторського колективу під науковим керівництвом Романової Ганни Миколаївни, заступника директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

–  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за монографію «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» авторського колективу під науковим керівництвом Олійника Віктора Васильовича, радника ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора.

Нагороди та дипломи Виставки, активна участь у заходах підвідомчих установ НАПН України освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості переконливо засвідчили  актуальність напрацювань учених Академії, наявність суспільного запиту на їх науковий доробок.

Прес-служба НАПН України
13:13 27.10.2018
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ