Закладка 1
Забезпечення системного професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти НАПН України

20 вересня відбулося засідання Президії НАПН України, на якому науковці обговорили науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників освіти в системі підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Доповідала з даної теми директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Тамара Сорочан. Комісія у складі ректора Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Віктора Коцура, професора кафедри вищої школи та освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України Анатолія Кузьмінського, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Лариси Лук′янової здійснила перевірку з даного питання і констатувала, що Університет менеджменту освіти впродовж 65 років є лідером у забезпеченні системного професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів освіти. У ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» склалася потужна дослідницька школа наукового і практичного спрямування в галузі післядипломної освіти, яка є носієм закладених традицій, розвиваючи їх з урахуванням інноваційних процесів у суспільстві.

         Комісія відзначила, що система підвищення кваліфікації в ДВНЗ «УМО» НАПНУ має стійку тенденцію до модернізації відповідно до вимог Закону України «Про освіту». Посилюються тенденції децентралізації управління системою підвищення кваліфікації, її диверсифікації, забезпечення права вибору кожним педагогічним працівником установи, форм, термінів, змісту власного професійного розвитку.

Сучасним вимогам державної політики у сфері післядипломної освіти, підвищення кваліфікації відповідають розроблені в ДВНЗ «УМО» НАПНУ теоретико-методологічні засади та моделі практичного застосування науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників освіти. Обґрунтування теоретико-методологічних засад науково-методичного супроводу та запровадження його конкретних технологій в Університеті враховує загальну характеристику системи підвищення кваліфікації. Так, крім традиційної формальної післядипломної освіти, поширюються її неформальний та інформальний види. Змінюються терміни проходження курсів підвищення кваліфікації – вони менше орієнтовані на графік атестації, а більше враховують вимоги до професійної діяльності.

На ці виклики відповіддю ДВНЗ «УМО» НАПНУ є запровадження інноваційного змісту і сучасних технологій безперервної освіти, що дає змогу поєднати наступність професійного розвитку слухачів на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період. Зроблено важливі кроки для опанування міжнародного досвіду за зазначеним напрямом, розвивається партнерство з європейськими університетами.Однак можливості науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти обмежені недостатнім нормативно-правовим забезпеченням системи післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

Президія НАПН України постановила схвалити діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» щодо науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників освіти в системі підвищення кваліфікації. Водночас було зазначено про необхідність забезпечення координації взаємодії ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Інституту вищої освіти та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних працівників та керівників освіти та науковому обґрунтуванні пропозицій до відповідного законодавства, а також забезпечення активної участі науково-педагогічних працівників в робочій групі МОН України з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих».

Прес-служба НАПН України
18:40 20.09.2018
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ