Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
24–28 вересня 2018 р.
Фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України підготували книжкову виставку до 25-річчя виходу в світ першого номеру журналу «Педагогіка і психологія», яка експонується в загальному читальному залі з 10 до 23 вересня 2018 р.
17 вересня 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».
28 вересня 2018 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, відбудеться Урочисте зібрання, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталВсеукраїнський науково-практичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)»

Відкрила семінар директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л.  Березівська, наголосивши на актуальності дослідження процесу реформування освіти в Україні (1991–2017 рр.) крізь призму джерелознавства в контексті реалізації концепції Нової української школи. У ході роботи семінару було розглянуто такі питання: характеристика джерельної бази про розвиток освіти в Україні (1991–2017), підходи до класифікації історико-педагогічних джерел означеного періоду, відображення модернізаційних процесів у галузі освіти в джерелах та історіографії, зарубіжні джерела та історіографія про трансформацію освіти в незалежній Україні.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. СухомлинськогоО. Сухомлинська(«До питання про підходи до аналізу розвитку освіти в роки незалежності (1991–2018)»); член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Березівська («Журнал «Рідна школа» як джерело історії реформування загальної середньої освіти в Україні: концепції і проекти (1991–2001)»); завідувач науково-дослідної лабораторії грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка Н. Богданець-Білоскаленко («Історіографія життя та вивчення наукової спадщини Бориса Грінченка»); доктор педагогічних наук, викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу І. Зайченко («Журнал «Педагогіка і психологія» (1993–2018) як джерело для вивчення історії освіти, педагогіки і психології в новітній Україні (до 25-річчя з дня заснування видання»); доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Н. Коляда («Сучасна педагогічна історіографія про розвиток освіти в Україні»).

В обговоренні та дискусії взяли участь наукові співробітники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (Н. Кропочева, Л. Самчук, С. Тарнавськата ін.), науково-педагогічні працівникиКиївського університету імені Бориса Грінченка (О. Венгловська, М. Лашко, Н. Петрощук та ін.),Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (О. Кірдан, О. Кравченкота ін.), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (О. Проніков, Н. Терентьєва, Т. Янченкота ін.), Національного авіаційного університету (С. Лобода та ін.), Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом (В. Олійник та ін.), співробітникиПедагогічного музею України (В. Бондаренко та ін.). Дистанційно взяли участь у семінарі колеги з Польщі, зокрема вчені Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, м. Варшава (Таняш Матей), Вищої школи бізнесу і наук про здоров’я в Лодзі (Велскоп Войцех), Ягеллонського університету, м. Краків (Katarzyna Smoter, Magdalena Świgost), Асоціації інновацій та соціальних ініціатив у Любліні(Piotr Mazur).

У рамках заходу проведено екскурсію до кімнати-музею рідкісної книги, презентовано книжкову виставку «Внесок НАПН України в розбудову національної освіти: джерела та історіографія».

За матеріалами семінару буде підготовлено збірник тез доповідей в електронному форматі, що розміщуватиметься на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та в Електронній бібліотеці НАПН України.

Прес-служба НАПН України
17:27 17.05.2018
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua