Закладка 1
Науково-методичний семінар для бібліотек наукових установ НАПН України

10 травня 2018 року відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського спільно з бібліотекою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України проведено науково-методичний семінар для спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України „Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і  психології”.

У заході взяли участь науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НБУ ім. В. І. Вернадського та фахівці спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України – Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, ДВНЗ „Університет менеджменту освіти”, Інституту психології ім. Г. С. Костюка, Інституту професійно-технічної освіти, Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти, Інституту соціальної та політичної психології.

Семінар відкрила заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук Страйгородська Л. І.Вона наголосила на актуальності теми заходу в контексті створення інноваційної моделі наукової бібліотеки, трансформації її в потужний науково-педагогічний соціально значущий інформаційно-комунікаційний центр задля підвищення якості науково-інформаційного супроводу освіти й науки, бібліотечно-інформаційного обслуговування науковців.

Модератор семінару – завідувач відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Хемчян І. І. зазначила, що захід організовано з метою підвищення якості бібліотечно-інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів у спеціальних наукових бібліотеках установ НАПН України. Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що в сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у роботі бібліотек з’явилися принципово нові можливості. Упроваджені комп’ютерні технології створили передумови для докорінних змін у традиційних підходах до процесів інформаційно-бібліотечного забезпечення науки, розвитку нових видів сервісу, виконання науковими бібліотеками додаткових функцій, пов’язаних із цілеспрямованим інформаційним обслуговуванням працівників наукової сфери відповідно до інформаційно-знаннєвих потреб їх користувачів.

Перед учасниками семінару з доповідями виступили доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Добко Т. В. із доповіддю „Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології”, науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи, кандидат історичних наук Страйгородська Л. І.(„Науково-інформаційне забезпечення педагогічних досліджень НАПН України), науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських Гончаренко О. Л. (Моніторинг діяльності спеціальних наукових бібліотек установ), завідувач відділу науково-технічного забезпечення та упровадження комп’ютерних технологій Вараксіна Н. В. (Системи управління бібліографічною інформацією як засіб наукової діяльності), завідувач відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Хемчян І. І.(Академічна доброчесність – моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства), завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання документів Лобановська І. Г.(Нормативне забезпечення процесів каталогізації в освітянських бібліотеках), завідувач сектору наукового комплектування фонду відділу комплектування та наукового опрацювання документівБондар Л. М.(Поповнення фондів спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України), науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Рубан А. І.(Бібліотекознавчі інформаційні ресурси баз даних EBSCO для самоосвіти фахівців спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України) тадиректор спеціальної наукової бібліотеки ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” Озерян О. Л.(Сучасні тренди розвитку спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України).

Друга частина семінару була присвячена ознайомленню з досвідом роботи бібліотеки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, яка була створена у 1995 р. Із першого року існування її очолила Штома Л. Н., професіонал із багаторічним досвідом роботи, людина високої моральної культури. Людмила Наумівна у своєму виступі зазначила, що бібліотека є одним із важливих підрозділів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, вона сприяє інформаційному забезпеченню наукових досліджень, особистісному та фаховому зростанню науковців установи.

Завідувачі спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України з великою зацікавленістю ознайомилися з досвідом роботи Штоми Л. Н. і висловили щиру подяку організаторам семінару за змістовне наповнення та актуальність проведеного заходу.

Матеріал підготувала
завідувач відділу науково-методичного забезпечення  діяльності
мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Хемчян І. І.


10:55 14.05.2018
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ