Закладка 1
Методологічний семінар «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти»

22 березня у Національній академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти». Відкрив роботу семінару президент НАПН України, академік Василь Кремень, наголосивши на актуальності розроблюваної проблематики для розвитку вищої освіти України. З конструктивними пропозиціями методологічного характеру виступив перший заступник голови Комітету з науки і освіти Верховної Ради України, член-кореспондент НАПН України Олександр Співаковський. 
Робота семінару тривала за такими напрямами:
методологічні основи рейтингування закладів вищої освіти;
міжнародні та національні університетські рейтинги: сучасні інноваційні підходита ефективні практики;
розроблення Hаціонального рейтингу закладів вищої освіти: принципи, критерії та показники оцінювання, підходи до адміністрування.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України. Володимир Луговий Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти»);проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров («Досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка в світових рейтингах»); ректор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАН та член-кореспондент НАПН України Віль Бакіров («Універсальне і партикулярне в рейтингуванні університетів»); академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України Петро Саух («Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті реалізації проекту національного університетського рейтингу»); ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Володимир Пономаренко («Класифікація методів рейтингування закладів вищої освіти України»); головний науковий співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, с.н.с. Сергій КурбатовПроблема вдосконалення теорії та методології розроблення університетських рейтингів: сучасні підходи»); завідуючий відділом української історіографії Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Олександр Удод («Рейтингування університетів: наукова проблема чи маркетинговий інструмент (політичний та історичний аспект»); завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат економічних наук, доцент Юрій Вітренко («Рейтингування університетів: економічний аспект»); професор кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Юрій Зіньковський («Рейтинг університету – аналог ЗНО абітурієнта»).

Учасники методологічного семінару «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти» прийняли Рекомендації, спрямовані на виправлення становища у вищій освіті України, створення укрупнених конкурентоспроможних закладів шляхом об’єднання і концентрації університетського потенціалу в них через запровадження рейтингового механізму.

Прес-служба НАПН України
18:21 22.03.2018
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ