Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
24–28 вересня 2018 р.
Фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України підготували книжкову виставку до 25-річчя виходу в світ першого номеру журналу «Педагогіка і психологія», яка експонується в загальному читальному залі з 10 до 23 вересня 2018 р.
17 вересня 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».
28 вересня 2018 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, відбудеться Урочисте зібрання, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталВідбулася конференція Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти»

7 грудня у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася конференція Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти».

У конференції брали участь ректори (директори) обласних закладів післядипломної педагогічної освіти (зокрема ректор Житомирського ОІППО Ігор Смагін, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Любов Покроєва, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Геннадій Зубко), завідувачі кафедр Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» академік Віктор Олійник підкреслив продуктивну діяльність робочої групи Українського відкритого університету післядипломної освіти під керівництвом Тамари Сорочан, працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, інших науково-педагогічних працівників обласних ІППО, які разом підготували нормативно-правові документи для закладів післядипломної освіти.

Учасники заходу розглянули питання «Про схвалення проектів нормативно-правових документів», підготовлених робочою групою Українського відкритого університету післядипломної освіти разом із ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України. Доповідач Тамара Сорочан розкрила мету, основний зміст документа, звернула увагу на його актуальність та новизну, наголосивши на тому, що саме завдяки творчим зусиллям, професіоналізму, конструктивному підходу до проблем підвищення кваліфікації науково-методичних, педагогічних працівників було завершено роботу над «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». Члени Консорціуму обговорили і одностайно схвалили Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та рекомендували подати його для подальшого розгляду до МОН і НАПН України.

На конференції також активно обговорювали проект Положення про регіональний (обласний) заклад післядипломної педагогічної освіти. За результатами дискусії учасники конференції ухвалили рішення продовжити роботу над документом, внести до нього зміни, уточнення і доповнення відповідно до нового закону України «Про освіту», положень концепції «Нової української школи», інших нормативно-правових документів.

Було обговорено також питання про створення та організацію проектного офісу в складі ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти». Доповідач Наталя Гончаренко наголосила, зокрема, на тому, що проектний офіс створюватиметься з метоюкомерціалізації результатів освітньої та наукової діяльності Консорціуму для підвищення якості підготовки проектів, сприяння інтеграції науковців Консорціуму у світовий науково-освітній простір за рахунок інтенсифікації академічної мобільності, просування інтелектуальної власності Консорціуму на національному та міжнародному ринках. Члени Консорціуму вирішили створити проектний офіс у складі ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» та одноголосно затвердили Положення про проектний офіс.

Прес-служба НАПН України
16:31 20.12.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua