Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталДо 25-річчя НАПН України
Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні

16 листопада відбувся методологічний семінар НАПН України «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри». У роботі семінару взяли участь директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк, члени та працівники наукових підрозділів НАПН України, викладачі, аспіранти і докторанти, педагоги-практики.

Семінар актуалізував нові тенденції і явища в дитячому і молодіжному середовищі в Україні у цивілізаційному, культурологічному, інформаційному вимірах, продемонстрував консолідацію науково-педагогічної громади стосовно вироблення спільної позиції щодо змісту і технологій забезпечення розвитку дітей та молоді в умовах викликів, загроз та змін в українському суспільстві.

Методологічний семінар відкрив президент НАПН України Василь Кремень, окресливши основні пріоритети дослідження дитинства та юності. На пленарному засіданні було висвітлено актуальні педагогічні проблеми: дорослішання в Україні і світі: загальні тенденції і виклики (академік О. В. Сухомлинська), актуальні проблеми захисту прав дітей в Україні (В. С. Вовк), особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальної реальності (академік І. Д. Бех), соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: цивілізаційний вимір (член-кор. П. Ю. Саух), тенденції і явища у молодіжному середовищі зарубіжжя (проф. О. І. Локшина), зовнішня міграція української молоді (проф. Ж. В. Петрочко), молода людина в інформаційному світі (член-кор. В. Д. Пархоменко), психологічні маніпуляції в небезпечних квестах (член-кор. Л. А. Найдьонова), використання хмарних сервісів для реалізації виховних проектів (д.п.н. С. Г. Литвинова), проблема: діти і гроші (д.п.н. Т. Ф. Алєксєєнко), трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти (д.п.н. Л. М. Єршова), художні цінності сучасних дітей: особливості прояву і формування у полікультурному середовищі (д.п.н. О. А. Комаровська).

Учасники семінару наголосили, що нині людство все дієвіше оволодіває інноваційним типом прогресу в науці, технологіях й техніці загалом. Така глобальна ситуація задає стратегію як національного поступу, так і розвитку Нової української школи, пріоритетом якої є виховання самодостатньої, знаннєвої, духовно багатої, компетентної особистості, готової до продуктивного життя в динамічних умовах. У сучасних реаліях все більшої значущості набувають такі життєві цінності, як державна незалежність, демократичний розвиток, національно-культурне відродження, свобода слова, участь у житті суспільства й ухваленні рішень, свідомий вибір сфери успішної життєдіяльності.

У процесі роботи методологічного семінару було сформульовано рекомендації для подальшого впровадження в діяльність наукових установ НАПН України, а також міністерствам освіти і науки, соціальної політики, молоді та спорту України.

Прес-служба НАПН України
16:40 20.11.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua