Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 22 травня 2018 року
6 вересня 2018 р. відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти та педагогічної науки (До 90-річчя від дня народження)».
Відбудеться 19 квітня 2018 р. у приміщенні Президії НАПН України.
Відбудеться 17 квітня 2018 року, 10:00-12:00 за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а
Форум відбудеться 25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал



До 25-річчя НАПН України
Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні

16 листопада відбувся методологічний семінар НАПН України «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри». У роботі семінару взяли участь директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк, члени та працівники наукових підрозділів НАПН України, викладачі, аспіранти і докторанти, педагоги-практики.

Семінар актуалізував нові тенденції і явища в дитячому і молодіжному середовищі в Україні у цивілізаційному, культурологічному, інформаційному вимірах, продемонстрував консолідацію науково-педагогічної громади стосовно вироблення спільної позиції щодо змісту і технологій забезпечення розвитку дітей та молоді в умовах викликів, загроз та змін в українському суспільстві.

Методологічний семінар відкрив президент НАПН України Василь Кремень, окресливши основні пріоритети дослідження дитинства та юності. На пленарному засіданні було висвітлено актуальні педагогічні проблеми: дорослішання в Україні і світі: загальні тенденції і виклики (академік О. В. Сухомлинська), актуальні проблеми захисту прав дітей в Україні (В. С. Вовк), особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальної реальності (академік І. Д. Бех), соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: цивілізаційний вимір (член-кор. П. Ю. Саух), тенденції і явища у молодіжному середовищі зарубіжжя (проф. О. І. Локшина), зовнішня міграція української молоді (проф. Ж. В. Петрочко), молода людина в інформаційному світі (член-кор. В. Д. Пархоменко), психологічні маніпуляції в небезпечних квестах (член-кор. Л. А. Найдьонова), використання хмарних сервісів для реалізації виховних проектів (д.п.н. С. Г. Литвинова), проблема: діти і гроші (д.п.н. Т. Ф. Алєксєєнко), трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти (д.п.н. Л. М. Єршова), художні цінності сучасних дітей: особливості прояву і формування у полікультурному середовищі (д.п.н. О. А. Комаровська).

Учасники семінару наголосили, що нині людство все дієвіше оволодіває інноваційним типом прогресу в науці, технологіях й техніці загалом. Така глобальна ситуація задає стратегію як національного поступу, так і розвитку Нової української школи, пріоритетом якої є виховання самодостатньої, знаннєвої, духовно багатої, компетентної особистості, готової до продуктивного життя в динамічних умовах. У сучасних реаліях все більшої значущості набувають такі життєві цінності, як державна незалежність, демократичний розвиток, національно-культурне відродження, свобода слова, участь у житті суспільства й ухваленні рішень, свідомий вибір сфери успішної життєдіяльності.

У процесі роботи методологічного семінару було сформульовано рекомендації для подальшого впровадження в діяльність наукових установ НАПН України, а також міністерствам освіти і науки, соціальної політики, молоді та спорту України.

Прес-служба НАПН України
16:40 20.11.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua