Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Експонується в читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 08.06.2018 до 22.06.2018
Відбудеться 25 червня 2018 у м. Луцьк
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПрезентація Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІППО на Форумі неформальної освіти дорослих

2 листопада 2017 року на Форумі неформальної освіти дорослих було офіційно відкрито Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Засновником і модератором Віртуальної кафедри андрагогіки є кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало зазначила, що така Віртуальна кафедра андрагогіки є першою в Україні, акцентувала увагу учасників Форуму на інноваційному наповненні та значущості представленої інформації для формальної і неформальної освіти дорослих, для підготовки андрагога в суспільстві, яке навчається.

Віртуальна кафедра андрагогіки є самостійним, неприбутковим, добровільним віртуально-інтегрованим науковим співтовариством фахівців у галузі освіти дорослих, вітчизняних та іноземних андрагогів, творчих, соціально-активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної сфери, що створена для: 

 проведення наукової, науково-методичної та координувальної діяльності з розроблення та впровадження нових методик, технологій професійної діяльності андрагога формальної і неформальної освіти; 

 спільної реалізації результатів наукових досліджень; 

 участі та проведення науково-практичних заходів різних рівнів;

 передачі знань і досвіду та ін.

Предметні профілі Віртуальної кафедри андрагогіки: філософія освіти дорослих; історія формальної, неформальної та інформальної післядипломної освіти; інклюзивна освіта дорослих; методологія професійного розвитку андрагогів; науково-методичний супровід професійного розвитку андрагогів; моніторинг результатів професійного розвитку фахівців тощо.  Це освітня платформа, на якій передбачено не тільки обмін інформацією, поширення найкращих андрагогічних практик, але й підвищення кваліфікації андрагогів.

На Форумі було представлено такі рубрики Віртуальної кафедри андрагогіки: «Web-клуб андрагогів: комунікація, розвиток, успіх» (модератор – директор ЦІППО, професор Тамара Сорочан), «Професійний розвиток педагога Нової української школи» (модератори – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Вікторія Сидоренко, доцент кафедри Ольга Просіна,  старший викладач кафедри Тетяна Кравчинська, аспірант  Юлія Махновець), «Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих» (модератор – професор кафедри філософії і освіти дорослих Любов Панченко), «Психологія андрагогіки» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Ярослава Швень), «Креативні практики» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Марина Ілляхова), «Освітні тренди» (модератор – к.політ.н., доц. Андрій Єрмоленко), «Електронна бібліотека андрагога» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Вікторія Левченко), «Медіаосвітня студія» (модератор – аспірант Артемій Пономаревський). Розробником та адміністратором освітньої платформи є Олексій Самойленко, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.

Передбачено ведення Віртуальної кафедри українською, англійською та німецькою мовами. 


Прес-служба НАПН України
18:14 09.11.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua