Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПрезентація Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІППО на Форумі неформальної освіти дорослих

2 листопада 2017 року на Форумі неформальної освіти дорослих було офіційно відкрито Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Засновником і модератором Віртуальної кафедри андрагогіки є кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало зазначила, що така Віртуальна кафедра андрагогіки є першою в Україні, акцентувала увагу учасників Форуму на інноваційному наповненні та значущості представленої інформації для формальної і неформальної освіти дорослих, для підготовки андрагога в суспільстві, яке навчається.

Віртуальна кафедра андрагогіки є самостійним, неприбутковим, добровільним віртуально-інтегрованим науковим співтовариством фахівців у галузі освіти дорослих, вітчизняних та іноземних андрагогів, творчих, соціально-активних фахівців міжпредметної й трансдисциплінарної сфери, що створена для: 

 проведення наукової, науково-методичної та координувальної діяльності з розроблення та впровадження нових методик, технологій професійної діяльності андрагога формальної і неформальної освіти; 

 спільної реалізації результатів наукових досліджень; 

 участі та проведення науково-практичних заходів різних рівнів;

 передачі знань і досвіду та ін.

Предметні профілі Віртуальної кафедри андрагогіки: філософія освіти дорослих; історія формальної, неформальної та інформальної післядипломної освіти; інклюзивна освіта дорослих; методологія професійного розвитку андрагогів; науково-методичний супровід професійного розвитку андрагогів; моніторинг результатів професійного розвитку фахівців тощо.  Це освітня платформа, на якій передбачено не тільки обмін інформацією, поширення найкращих андрагогічних практик, але й підвищення кваліфікації андрагогів.

На Форумі було представлено такі рубрики Віртуальної кафедри андрагогіки: «Web-клуб андрагогів: комунікація, розвиток, успіх» (модератор – директор ЦІППО, професор Тамара Сорочан), «Професійний розвиток педагога Нової української школи» (модератори – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Вікторія Сидоренко, доцент кафедри Ольга Просіна,  старший викладач кафедри Тетяна Кравчинська, аспірант  Юлія Махновець), «Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих» (модератор – професор кафедри філософії і освіти дорослих Любов Панченко), «Психологія андрагогіки» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Ярослава Швень), «Креативні практики» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Марина Ілляхова), «Освітні тренди» (модератор – к.політ.н., доц. Андрій Єрмоленко), «Електронна бібліотека андрагога» (модератор – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Вікторія Левченко), «Медіаосвітня студія» (модератор – аспірант Артемій Пономаревський). Розробником та адміністратором освітньої платформи є Олексій Самойленко, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.

Передбачено ведення Віртуальної кафедри українською, англійською та німецькою мовами. 


Прес-служба НАПН України
18:14 09.11.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua