Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталВсеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій»

Взаємодія підвідомчих установ НАПН України у різних напрямах наукової і освітньої діяльності є вагомим чинником розвитку академічної науки, підвищення ефективності освітньої практики та забезпечення громадської підтримки інновацій в освіті. Усвідомлення значущості й результативності спільних наукових пошуків у цих напрямах сприяло започаткуванню наукового співробітництва між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО) та Інститутом соціальної і політичної психології НАПН України (ІСПП).

У рамках цієї співпраці установ-партнерів 1 листопада на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій». Учасниками заходу стали наукові працівники підвідомчих установ НАПН України, керівники, науково-педагогічні й педагогічні працівники обласних закладів післядипломної педагогічної освіти та вищих закладів освіти, практичні психологи, аспіранти, докторанти, студенти.

На початку пленарного засідання до учасників конференції звернулися з вітальним словом ректор УМО В. Олійник, перший проректор – проектор з науково-педагогічної та навчальної роботи УМО М. Кириченко та директор ІСПП М. Слюсаревський. У його доповіді було схарактеризовано сучасний стан відображення проблем освіти у громадській думці, наведено статистичні дані щодо ставлення суспільства до освітніх реформ та інновацій, порушено важливі проблеми впливу психологічної й педагогічної наук на досягнення консенсусу освіти і громадської думки.

Виступи інших учасників пленарного засідання було присвячено: виявленню взаємозв’язку освітніх ініціатив та комунікаційної стратегії післядипломної освіти (В. Зелюк, ректор Полтавського ОІППО); обґрунтуванню психолого-педагогічних особливостей забезпечення громадської підтримки медіаосвітніх інновацій (Л. Найдьонова, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України); розкриттю сутності громадської експертизи впровадження результатів експериментів в умовах Нової української школи (Т. Гавлітіна, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО); виявленню взаємозв’язку модернізаційних процесів та інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти регіону (Н. Клокар, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО) УМО); розкриттю психологічних особливостей впровадження педагогічних інновацій в умовах реформування освіти (П. Лушин, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (ННІМП) УМО); обгрунтуванню значення психологічної безпеки освітнього середовища як чинника ефективності упровадження інновацій в освіті (О. Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ЦІППО УМО); характеристиці соціально-психологічних технологій супроводу освітніх інновацій (С. Іванченко, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій ІСПП).

Наукові дискусії були продовжені під час роботи чотирьох секцій, на яких учасники конференціїобговорювали проблеми громадської підтримки освітніх інновацій у контексті розвитку демократичного суспільства, аналізували модернізаційні процеси і напрями інноваційних змін в освіті, презентували соціально-психологічні технології консолідації громадської думки щодо освітніх інновацій, розкривали психолого-педагогічні механізми забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій в інформаційному просторі.

Важливим результатом науково-освітньої співпраці Університету менеджменту освіти та Інституту соціальної і політичної психології, який було оприлюднено у ході конференції, стало відкриття спільного Центру психолого-педагогічної підтримки освітніх інновацій – нового структурного підрозділу Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) (керівники: Н. Клокар (УМО) та О. Горова (завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій ІСПП). Концептуальні засади діяльності цього Центру представила виконавчий директор Консорціуму закладів післядипломної освіти, виконавчим директором УВУПО О. Отич під час презентації Українського відкритого університету післядипломної освіти. Доповідач презентувала Положення про Центр і зазначила, що першим кроком у його діяльності стане апробація на базі УМО та закладів післядипломної освіти України навчального модулю, розрахованого на 6 годин, – «Соціально-психологічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (автор – І. Брунова-Калісецька, кандидат психологічних наук (ІСПП)).

Другу презентацію провів автор монографії «Соціально-психологічні механізми інформаційного впливу» старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних технологій ІСПП О. Плющ.

Значний інтерес в учасників конференції викликали майстер-класи «Соціально-психологічні зміни за типом «Метаморфози» (П. Лушин, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»); «Групова дискусія за методом знаходження консенсусу» (С. Іванченко, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України); «Інноваційна гра» (О. Горова, завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України); «Рефлексивні процедури для вирішення практичних завдань в освітньому просторі» (О. Хоріна, член Української асоціації транзакційного аналізу Української спілки психотерапевтів, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України).

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів і тез та спецвипуск фахового збірника наукових праць УМО «Вісник післядипломної освіти»: Серія «Соціальні та поведінкові науки».

 

Прес-служба НАПН України
15:24 07.11.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua