Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталДо 25-річчя НАПН України
Науковий доробок учених академії – освітянам

24–26 жовтня 2017 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2017».

Із вітальним словом до учасників і гостей Виставки звернувся президент НАПН України академік В.Г. Кремень.

В експозиції Академії свій науковий доробок представили: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти.

Неабияку зацікавленість освітян, науковців, учасників і гостей Виставки викликали заходи, організовані та проведені вченими Академії, зокрема: науково-практична конференція «Актуальні проблеми створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря НАПН України В.І. Луговий); круглий стіл «Початкова освіта: виклики сьогодення», педагогічна студія «Інноваційний освітній проект для початкової школи «На крилах успіху»: запитання й відповіді» (Інститут педагогіки НАПН України); семінар «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); науково-практичний семінар «Проектні технології навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України); круглий стіл «Громада і опорна школа: співпраця для забезпечення якості освіти» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).      

Установи Академії взяли активну участь у конкурсі «Видатні наукові, науково-практичні досягнення в освіті», що проводився в рамках Виставки. Почесними нагородами Виставки відзначено:

● у номінації «Монографія» – Інститут проблем виховання НАПН України за монографію «Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» авторського колективу під науковим керівництвом К.О. Журби, провідного наукового співробітника лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у  номінації  «Підручник  або  навчальний  комплект  для учнів, студентів» – Інститут педагогіки НАПН України за комплект навчально-методичних матеріалів з географії для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів авторського колективу під науковим керівництвом О.М. Топузова, віце-президента НАПН України, директора Інституту педагогіки НАПН України, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

● у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів» – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського за науково-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання у шкільних бібліотеках і науково-інформаційної діяльності освітянських бібліотек України авторського колективу під науковим керівництвом Т.В. Добко, провідного наукового співробітника відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника та С.М. Зозулі, заступника директора з наукової роботи  Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидата історичних наук;

● у номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія» – Інститут вищої освіти НАПН України за інноваційний проект «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти» Ю.М. Вітренка, завідувача відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, кандидата економічних наук, доцента.

Лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями стали:

● у номінації «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку освітніх технологій» –  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України за монографію «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей» Л.М. Карамушки, заступника директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,  члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професора та О.Г. Ходакевич;

● у номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки» –  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за наукове видання «Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід» Л.Б. Лук’янової, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

● у номінації «Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог Нової української школи»:

– Інститут соціальної та політичної психології НАПН України за методичний посібник «Как позаботиться о себе: экологичность в работе специалистов социальной сферы» О.Т. Плетки, молодшого наукового співробітника лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, молодшого наукового співробітника та Ю.С. Чаплинської, старшого наукового співробітника лабораторії масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника;

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за методичні рекомендації «Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання» Л.Л. Ляхоцької, професора кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента;

● у номінації «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості»Інститут спеціальної педагогіки НАПН України за підручник «Природознавство. 2 клас» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей С.В. Трикоз, старшого наукового співробітника лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу»Інститут інформаційних технологій і засобів навчання  НАПН  України  за  інноваційний  проект  «Хмарні сервіси в освіті» авторського колективу під науковим керівництвом Л.Г. Литвинової, завідувачки відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Нова професійно-технічна освіта в контексті євроінтеграційного руху України»Інститут професійно-технічної освіти НАПН України за науково-методичну розробку «Технологія тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів» авторського колективу під науковим керівництвом П.Г. Лузана, головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, доктора педагогічних наук, професора.

Нагороди та дипломи Виставки, активна участь у заходах підвідомчих установ НАПН України освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості переконливо засвідчили  актуальність напрацювань учених Академії, наявність суспільного запиту на їх науковий доробок. 

Прес-служба НАПН України
15:18 30.10.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua