Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Розміщена на веб-порталі бібліотеки
Відбудуться 16-18 листопада 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»
За результатами голосування директором Інституту інформаційних технологій


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталХІІ Педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського

29 вересня 2017 р. у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «ДВАНАДЦЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М. ДАРМАНСЬКОГО: Актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти», в якій взяла участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Відкриття Педагогічних читань розпочалося з виступу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни Шоробури, в якому було наголошено на знаковості такого заходу, окреслено мету й завдання професорсько-викладацького складу в умовах освітньої реформи та орієнтирів нового Закону «Про освіту».

Академік-секретар Нелля Ничкало підкреслила важливість вивчення й творчого використання творчості Миколи Дарманського, ідеї та рекомендації якої розраховано на керівників органів управління освітою, регіональних методичних служб, у яких розкрито соціально-педагогічні умови реалізації неперервної педагогічної освіти як цілісної системи в регіоні, здійснено характеристику курсової перепідготовки у системі неперервної освіти педагогів. Особливо важливим нині є те, що М. М. Дарманський розкрив принципи демократизації і гуманізації у системі методичної роботи з педагогами, охарактеризував практичні форми роботи – творчі-зустрічі і клуби-лабораторії педагогічної майстерності, а також звертав увагу на роль курсової перепідготовки у професійному зростанні молодих фахівців.

На пленарному та секційних засіданнях було заслухано доповіді, у яких розкрито громадську та науково-педагогічну діяльність М.М. Дарманського, а також обговорено питання компетентнісного підходу у професійній підготовці педагогічних кадрів дошкільної, шкільної, позашкільної та вищої освіти в регіоні, проблеми впровадження інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці педагогічних кадрів, організаційно-педагогічні особливості ступеневої підготовки майбутніх учителів в умовах вишу, а також проблеми виховання студентської молоді в умовах модернізації українського суспільства. За матеріалами Конференції видано збірник матеріалів конференції.

У закладі вже працює Лабораторія науково-педагогічної спадщини М.М.Дарманського. Проте було ухвалено рішення про створення спільної лабораторії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, яка займатиметься вивченням та популяризацією науково-педагогічної творчості видатного педагога.


19:00 02.10.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua