Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
24–28 вересня 2018 р.
Фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України підготували книжкову виставку до 25-річчя виходу в світ першого номеру журналу «Педагогіка і психологія», яка експонується в загальному читальному залі з 10 до 23 вересня 2018 р.
17 вересня 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».
28 вересня 2018 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, відбудеться Урочисте зібрання, присвячене 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталХІІ Педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського

29 вересня 2017 р. у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «ДВАНАДЦЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М. ДАРМАНСЬКОГО: Актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти», в якій взяла участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Відкриття Педагогічних читань розпочалося з виступу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни Шоробури, в якому було наголошено на знаковості такого заходу, окреслено мету й завдання професорсько-викладацького складу в умовах освітньої реформи та орієнтирів нового Закону «Про освіту».

Академік-секретар Нелля Ничкало підкреслила важливість вивчення й творчого використання творчості Миколи Дарманського, ідеї та рекомендації якої розраховано на керівників органів управління освітою, регіональних методичних служб, у яких розкрито соціально-педагогічні умови реалізації неперервної педагогічної освіти як цілісної системи в регіоні, здійснено характеристику курсової перепідготовки у системі неперервної освіти педагогів. Особливо важливим нині є те, що М. М. Дарманський розкрив принципи демократизації і гуманізації у системі методичної роботи з педагогами, охарактеризував практичні форми роботи – творчі-зустрічі і клуби-лабораторії педагогічної майстерності, а також звертав увагу на роль курсової перепідготовки у професійному зростанні молодих фахівців.

На пленарному та секційних засіданнях було заслухано доповіді, у яких розкрито громадську та науково-педагогічну діяльність М.М. Дарманського, а також обговорено питання компетентнісного підходу у професійній підготовці педагогічних кадрів дошкільної, шкільної, позашкільної та вищої освіти в регіоні, проблеми впровадження інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці педагогічних кадрів, організаційно-педагогічні особливості ступеневої підготовки майбутніх учителів в умовах вишу, а також проблеми виховання студентської молоді в умовах модернізації українського суспільства. За матеріалами Конференції видано збірник матеріалів конференції.

У закладі вже працює Лабораторія науково-педагогічної спадщини М.М.Дарманського. Проте було ухвалено рішення про створення спільної лабораторії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, яка займатиметься вивченням та популяризацією науково-педагогічної творчості видатного педагога.


19:00 02.10.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua