Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 25 жовтня 2017 року
Відбудеться 24-26 жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Прийом документів претендентів здійснюється НАПН України протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталХІІ Педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського

29 вересня 2017 р. у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «ДВАНАДЦЯТІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ М.М. ДАРМАНСЬКОГО: Актуальні проблеми професійного розвитку майбутніх педагогів у системі неперервної освіти», в якій взяла участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Відкриття Педагогічних читань розпочалося з виступу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни Шоробури, в якому було наголошено на знаковості такого заходу, окреслено мету й завдання професорсько-викладацького складу в умовах освітньої реформи та орієнтирів нового Закону «Про освіту».

Академік-секретар Нелля Ничкало підкреслила важливість вивчення й творчого використання творчості Миколи Дарманського, ідеї та рекомендації якої розраховано на керівників органів управління освітою, регіональних методичних служб, у яких розкрито соціально-педагогічні умови реалізації неперервної педагогічної освіти як цілісної системи в регіоні, здійснено характеристику курсової перепідготовки у системі неперервної освіти педагогів. Особливо важливим нині є те, що М. М. Дарманський розкрив принципи демократизації і гуманізації у системі методичної роботи з педагогами, охарактеризував практичні форми роботи – творчі-зустрічі і клуби-лабораторії педагогічної майстерності, а також звертав увагу на роль курсової перепідготовки у професійному зростанні молодих фахівців.

На пленарному та секційних засіданнях було заслухано доповіді, у яких розкрито громадську та науково-педагогічну діяльність М.М. Дарманського, а також обговорено питання компетентнісного підходу у професійній підготовці педагогічних кадрів дошкільної, шкільної, позашкільної та вищої освіти в регіоні, проблеми впровадження інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці педагогічних кадрів, організаційно-педагогічні особливості ступеневої підготовки майбутніх учителів в умовах вишу, а також проблеми виховання студентської молоді в умовах модернізації українського суспільства. За матеріалами Конференції видано збірник матеріалів конференції.

У закладі вже працює Лабораторія науково-педагогічної спадщини М.М.Дарманського. Проте було ухвалено рішення про створення спільної лабораторії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України і Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, яка займатиметься вивченням та популяризацією науково-педагогічної творчості видатного педагога.


19:00 02.10.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua