Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
підготовлено книжкову виставку «Відомий науковець у галузі теорії і методики професійної освіти»
27-30 серпня 2018 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції в режимі онлайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів.
Відбір учасників буде здійснюватися з 1 по 10 вересня 2018 р. на основі аналізу поданих документів та інтерв′ю (по телефону).
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталУкраїнські вчені-педагоги на ІІ Міжнародному науковому форумі «Інновації в науці: виклики сучасності»

10 - 16 вересня на базі Варненського вільного університету імені Черноризця Храбра (ВВУ) (Республіка Болгарія) було проведено ІІ Міжнародний науковий форум «Інновації в науці: виклики сучасності». Одним із його організаторів став ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Учасниками цього потужного міжнародного заходу стали більш ніж 130 науковців із Болгарії, Великої Британії, Грузії, Словаччини, України.

Програма форуму охоплювала пленарне засідання, дві пленарні сесії, сім секцій, презентації закладів вищої освіти країн-учасниць, підписання угод про науково-освітню співпрацю, а також яскраву культурно-мистецьку програму, представлену викладачами і студентами спеціальності «Хореографія» Варненського вільного університету. Велику цінність для учасників форуму мала надана їм можливість пройти наукове стажування на базі Варненського вільного університету, підтвердженням якого стали персональні сертифікати (120 год.), реквізити яких внесені до європейської бази даних.

На першому пленарному засіданні виступили з вітальними промовами й науковими доповідями проректор з наукової роботи ВВУ Валері СтоїловСтоянов, декан юридичного факультету Петер Христов, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Олена Отич,завідувач кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (ЦІППО) Марина Дейта представники закладів освіти інших країн. У своїх виступах вони порушили важливі проблеми розвитку освіти упродовж життя, професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної освіти, а також представили наукові й освітні здобутки університетів, які вони представляли.

Під час другої пленарної сесії з проблем освіти та гуманітарних наук та п’ятої секції з проблем теорії та філософії освіти (співкерівник Олена Отич) з проблемними доповідями виступили професор кафедри державної служби і менеджменту освіти ЦІППО Лариса Сергеєва (схарактеризувала нові вимоги до підготовки наукових і педагогічних кадрів в Україні у контексті викликів сучасного суспільства), завідувач кафедри університетської освіти і права ЦІППО Марина Дей (тема її виступу стосувалася упровадження в українських університетах європейських стандартів якості освіти) і стажист-дослідник кафедри університетської освіти і права Ірина Тарасюк(доповідь було присвячено акмеологічному підходу до формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчової індустрії).

За результатами проведення форуму опубліковано міжнародний збірник наукових праць Innovations  in  science  and  education: challenges of our time: collection of scientific papers, London, 2017, 266 p.

Важливою подією, що відбулася під час форуму, стало підписання угоди про науково-освітню співпрацю між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Варненським вільним університетом імені Черноризця Храбра.

ІІ Міжнародний науковий форум «Інновації в науці: виклики сучасності» став ще одним кроком, який наближає українську вищу освіту до європейських стандартів і сприяє розвитку українсько-болгарської науково-освітньої й культурної співпраці.

Прес-служба НАПН України
16:32 20.09.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua