Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 22 травня 2018 року
6 вересня 2018 р. відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти та педагогічної науки (До 90-річчя від дня народження)».
Відбудеться 19 квітня 2018 р. у приміщенні Президії НАПН України.
Відбудеться 17 квітня 2018 року, 10:00-12:00 за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а
Форум відбудеться 25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал



Виїзне засідання Президії НАПН України у Глухівському НПУ імені Олександра Довженка

8 вересня відбулося спільне  засідання Президії Національної академії педагогічних наук України і Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

З доповідями виступили академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Олесандр Курок. В обговоренні взяли участь учені НАПН України та науково-педагогічні працівники Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, представники владних структур, керівники державних і освітніх управлінських структур Сумської області, міста Глухів та Глухівського району, директори шкіл, ректори університетів регіону.

Учені НАПН України і науково-педагогічні працівники Глухівського НПУ імені Олександра Довженка є активними  суб’єктами перебудовчих  процесів української освіти, у нормативно-правовому і науково-методичному забезпеченні реформування шкільної і педагогічної освіти. Про це зазначали доповідачі спільного засідання.


Учені Академії беруть участь у створенні нового державного стандарту початкової освіти та навчально-методичних матеріалів для апробації змісту навчання у початковій школі, оновленні навчальних програм для основної школи (5-9 кл.) та розробленні навчальних планів і програм для старшої школи (10-11 кл.), дидактико-методичному забезпеченні освітнього процесу на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, обґрунтуванні нових теоретичних засад навчання і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оновленні змісту, фундаментальної і психолого-педагогічної підготовки вчителя сучасної української школи.


Професорсько-Викладацький склад Глухівського НПУ імені Олександра Довженка опікується фундаментальною психолого-педагогічною підготовкою студентів як необхідною базою для ефективного здійснення майбутньої професійної діяльності, педагогічної творчості. Випускники університету, завдяки різносторонній підготовці за сучасними суб’єкт-суб’єктними технологіями навчання, активній практиці, дослідницькій роботі, стають висококваліфікованими  фахівцями, здатними працювати  з урахуванням регіональної специфіки.

Учені НАПН України прочитали лекції для студентів, аспірантів і докторантів Університету. У лекціях йшлося про необхідність підвищення якості української освіти з урахуванням світових тенденцій розвитку освітніх систем, що передбачено в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», та системне реформування загальної середньої освіти й підготовки вчителя до відповідних змін. Кожен з доповідачей акцентував на нових ідеях та особливостях змін у своїй науковій галузі та відповідному напрямі підготовки фахівців.


Знаковою подією стало підписання Угоди про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України і Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.


Президія НАПН України і Вчена рада Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, обговоривши аспекти й шляхи реформування, постановили вважати здійснення якісної підготовки педагогічних кадрів до ефективної реалізації ідей нової української школи головним пріоритетом діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, а науковий супровід цієї підготовки – одним із пріоритетних напрямів досліджень наукових установ НАПН України.

Прес-служба НАПН України
11:19 09.09.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua