Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Документи приймаються до 4 серпня 2017 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
Експонується книжкова виставка «Ільченко Віра Романівна – дослідник у галузі реформування змісту освіти»
Національна академія педагогічних наук України глибоко сумує з приводу смерті академіка НАПН України Галіка Ісаковича Артемчука
30 червня 2017 року за результатами голосування наукових працівників Інституту обдарованої дитини НАПН України обрано директора Інституту обдарованої дитини НАПН України – Гальченка Максима Сергійовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал"УЧЕНІ НАПН УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКИМ УЧИТЕЛЯМ"

28-31 серпня 2017 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції для вчителів у режимі он-лайн трансляції. 

У перший день конференції, яка має красномовну назву "Учені НАПН України - українським учителям" відбулося урочисте відкриття заходу, на якому виступили Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич (відео-звернення), президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України Олег Топузов, академік-секретар відділення загальної середньої освіти Олександр Ляшенко, відомі вчені-педагоги.

У доповіді «Нова українська школа – простір освіти для сучасних українців» Лілія Гриневич зокрема зазначила про важливість того, що управлінці й науковці, а також освітянська громадськість працюють разом.Знаннєва школа нині вже не може задовольнити ні особистість, ні суспільство. Діти мають отримати не лише міцні знання, а вміння вирішення практичних завдань, а ще – ціннісне ставлення до того величезного інформаційного потоку, який охоплює наших дітей. Потрібно вже сьогодні забезпечити формування компетентностей заради успішного життя у ХХІ столітті, наголосила Міністр освіти і науки.

У виступі президента НАПН України Василя Кременя йшлося про нові цівілізаційні умови сучасного життя й нове мислення, яке має стати основою діяльності людини суспільства знань. Нове мислення має грунтуватися на гуманістичних цінностях, основу яких складає ідея людино- й дитиноцентризму. Основним пріоритетом суспільства й освіти є розвиток людини. Освіта нині має стати найбільш пріоритетною сферою суспільнного життя. Розвиток людини – це не лише показник розвитку суспільства, а й важіль подальшого його поступу. Василь Кремень підкреслив: освіта має враховувати нові тенденції розвитку суспльства.

Охарактеризував методичні засади Нової української школи  академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко.

Віце-президент Олег Топузов підкреслив у доповіді, що Інститут педагогіки НАПН України у співпраці з Міністерством освіти і науки, Інститутом модернізації змісту освіти, громадськими освітніми організаціями і центрами здійснює  масштабні дослідження щодо удосконалення і розвитку системи освіти й педагогічної науки; експертної оцінки новацій та концептуальних засад розвитку освіти.

Онлайн конференції тривають, що дозволить тисячам учителів отримати нові орієнтири для здійснення педагогічної діяльності у новому навчальному році.

Прес-служба НАПН України
21:35 29.08.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua