Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
До 80-річчя від дня народження Миколи Борисовича Євтуха експонується в загальному читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 25.06.2018 до 09.07.2018.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталЗВУЧИ, РІДНА МОВО!

26 липня у ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти» відбулася чергова атестація осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Метою атестаціїє визначення для державного службовця рівня мовних та комунікативних знань, умінь і навичок для забезпечення видів фахової діяльності, передбачених «Законом про державну службу».

Серед претендентів, які проходили атестацію, – представники Державної фіскальної служби України, Генеральної прокуратури України. Були й захисники наших кордонів на Сході України (за збігом обставин їм у цей день вручав нагороди за бойові заслуги перед Вітчизною мер Києва Віталій Кличко). Усього проходило атестацію 16 осіб.

Атестація складалася з 2-х частин – усного та письмового блоків – і тривала 120 хвилин.

Письмовий модуль атестації передбачав: оцінювання вмінь і навичок претендента орієнтуватися у фаховому тексті; стисло перефразовувати зміст речень, лаконічно формулювати тези, визначати суть і основний зміст документа; перевірку обсягу лексичного запасу та знання фахової термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української мови; уміння будувати синтаксичні конструкції і визначати відповідність різним комунікативним ситуаціям. Письмовий модуль традиційно включає лексико-граматичний тест і письмове реферування-переказ тексту (юридичний документ, інформаційний лист, офіційна заява, директива тощо).

Мета і завдання усного модуля атестації: виявити вміння і навички вільного володіння українською мовою у сфері усного спілкування на соціокультурні, економічні, політико-правові, організаційно-ділові та інші теми, здатність підготувати усне повідомлення-презентацію на одну з тем, близьких до сфери діяльності державного службовця. Усна частина атестації включала: вступне спілкування на соціокультурні, загальні фахові та актуальні поточні теми (3-5 хв. без попередньої підготовки), ділову розмову у змодельованій ситуації, повідомлення-презентацію на визначену тему.

Учасники атестації виконували лексико-граматичний тест, реферували текст «Основи планування тайм-менеджментудержавного службовця», вели ділову розмову у змодельованій ситуації, виступали з повідомленням-презентацією на тему «Україна: шлях до Європи».

Увесь процес атестації фільмували журналісти радіо «Свобода», інтерв’ювали претендентів та членів атестаційної комісії.

Журналісти і держслужбовці зазначили високий рівень проведення атестаціі, систему європейських цінностей, яка сповідується в «УМО», професіоналізм і фахову компетентність атестаційної комісії.

Як слушно стверджував німецький філософ Мартін Гайдаґґер, усі шляхи думки загадково ведуть через мову й у мову…

 


Прес-служба НАПН України
19:41 28.07.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua