Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Документи приймаються до 4 серпня 2017 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
Експонується книжкова виставка «Ільченко Віра Романівна – дослідник у галузі реформування змісту освіти»
Національна академія педагогічних наук України глибоко сумує з приводу смерті академіка НАПН України Галіка Ісаковича Артемчука
30 червня 2017 року за результатами голосування наукових працівників Інституту обдарованої дитини НАПН України обрано директора Інституту обдарованої дитини НАПН України – Гальченка Максима Сергійовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал«Інформаційні технології і засоби навчання» – на першому місці серед найкращих та найбільш цитованих українських видань українською мовою

Вітаємо Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Університет менеджменту освіти НАПН України! Eлектронне наукове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» станом на червень 2017 року посіло перше місце серед найкращих та найбільш цитованих українських видань українською мовою за останні п’ять років (за версією Google Scholar Metrics)!

Редакційна колегія журналу та колектив Інституту інформаційних технологій і засобів навчання за 11 років існування журналу довели, що це одне з найкращих видань у сфері педагогічних наук. Український науково-освітній простір збагачено 59-ма випусками електронного наукового фахового видання, присвячене розв’язанню проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі освіти. Журнал індексується в наукометричних базах даних, серед яких Web of Science (ESCI), РІНЦ, Google Академія, IndexCopernicus та інші. Станом на травень 2017 року  «Інформаційні технології і засоби навчання» посідає 7 місце у «Рейтингу наукових періодичних видань України»  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Прес-служба НАПН України
17:16 14.07.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua