Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Розміщена на веб-порталі бібліотеки
Відбудуться 16-18 листопада 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»
За результатами голосування директором Інституту інформаційних технологій


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталРозширене засідання кафедри філософії і освіти дорослих: підсумки діяльності

29 червня відбулось розширене засідання кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України. Участь у зібранні взяли перший проректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Олена Отич, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» Тамара Сорочан, аспіранти кафедри, слухачі курсів підвищення кваліфікації; куратор-тьютор Вікторія Сидоренко. 

При підведенні підсумків у діяльності кафедри відмічено активний зворотній зв’язок, мережеву взаємодію зі слухачами; зміст освіти і мобільність як конкурентні переваги на ринку освітніх послуг; розширення категорій слухачів тощо. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних кадрів освіти здійснювався за 5 освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікації, 59 робочими навчальними програмами, 43 навчальними і 60 навчально-тематичними планами. Проведено методологічні семінари: «Когнітивні та креативні напрями діяльності науково-педагогічних працівників в умовах делібералізації» (лютий, доцент Марина Ілляхова), «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (травень, модератор – завідувач кафедри Вікторія Сидоренко).

Презентуючи здобутки кафедри за І півріччя, завідувач кафедри Вікторія Сидоренко представила мультимедійний комплекс«Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан; заг. ред., упоряд. В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с.», навчально-методичні посібники: 1. Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упоряд. В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 62 с.; 2. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. роб. навч. програм: авт.. колектив / загальна ред. Т.М. Сорочан; наук. ред., упоряд. В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с.; 3. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ ред. кол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Катюк. К.: Агроосвіта, 2017.

У червні 2017 року на базі кафедри філософії і освіти дорослих відкрито Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual Department of Andragogy,ВКА) –віртуальне кластерне наукове співтовариство андрагогів для впровадження в практику формальної і неформальної післядипломної освіти новітніх методик і технологій навчання дорослих, підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих, а також упровадження результатів досліджень у практичну діяльність інституцій післядипломної педагогічної освіти.

 

Прес-служба НАПН України
13:20 03.07.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua