Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 22 травня 2018 року
6 вересня 2018 р. відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти та педагогічної науки (До 90-річчя від дня народження)».
Відбудеться 19 квітня 2018 р. у приміщенні Президії НАПН України.
Відбудеться 17 квітня 2018 року, 10:00-12:00 за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а
Форум відбудеться 25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі»

18-21 травня в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського з нагоди 200-річного ювілею цього вищого навчального закладу відбувся ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі». У рамках Конгресу працювали наукові платформи, науково-практичні конференції, симпозіуми, майстер-класи та фестиваль педагогічних інновацій, організований разом із Одеським обласним інститутом удосконалення учителів. Учасниками заходу стали провідні вітчизняні й зарубіжні науковці, представники МОН України, вчені НАПН України та керівники закладів освіти різних рівнів.

Особливу увагу було приділено сучасному стану, тенденціям й перспективним напрямам удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти. Так, під час роботи Другої  платформи «Перспективи модернізації системи підвищення кваліфікації педагогів» (керівник – академік В. Олійник) було обговорено проблеми формування готовності педагогічних працівників і керівників освітніх установ у закладах післядипломної педагогічної освіти до впровадження Концепції Нової української школи, а науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах – до підготовки майбутнього вчителя такої школи.

Для реалізації цього важливого завдання Університет менеджменту освіти НАПН України як провідний заклад Українського відкритого університету післядипломної освіти ініціював розроблення разом із Інститутом модернізації змісту освіти Стратегію і Концепцію розвитку післядипломної педагогічної освіти на період до 2025 р., а також створення науково-методичного й навчально-методичного забезпечення їх реалізації. Вже сьогодні Університет підготував і затвердив на засіданні вченої ради Концепцію розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Стандарт професійної діяльності викладача системи освіти дорослих (андрагога) та Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів ППО у частині підвищення кваліфікації фахівців освітньої галузі.

Учасники Другої платформи висловили такі пропозиції: підготувати і широко оприлюднити аналітичну доповідь про стан і перспективи розвитку післядипломної освіти в Україні; розпочати роботу над створенням енциклопедичного видання, присвяченого висвітленню історії, сучасного стану і перспектив розвиту післядипломної педагогічної освіти в Україні; разом із Міністерством соціальної політики України започаткувати проект з розроблення й реалізації нового механізму підтвердження результатів неформального навчання фахівців у системі післядипломної освіти; видати друком покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Університету менеджменту освіти НАПН України за період 2007-2017 рр.; започаткувати проведення на базі Університету менеджменту освіти НАПН України Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти (у тому числі структурних підрозділів університетів) за номінаціями: «Найкраще заняття», «Найкращий тренінг», «Найкращий майстер-клас», «Найкраща тематична дискусія», «Найкраще навчально-методичне забезпечення проведення занять»; розробити разом із компанією «Українська телекомунікаційна група» електронну платформу УВУПО й започаткувати інноваційний проект щодо інформаційно-технологічного, навчального та науково-методичного забезпечення педагогічної взаємодії у системі «Учень, батьки – Учитель, директор ЗНЗ – Заклад ППО, ВНЗ»; підготувати й розмістити на електронній платформі УВУПО Банк науково-методичного і навчально-методичного забезпечення діяльності закладів ППО, де започаткувати серії за конкретними напрямами діяльності з розроблення спільних навчально-методичних продуктів за замовленням закладів ППО (навчально-методичних комплексів, інформаційних  програм та курсів; варіативних, диверсифікованих за профілем освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів, підготовки фахівців за новими педагогічними спеціальностями); розпочати роботу над створенням науково-методичного супроводу підготовки учителів початкової ланки освіти до навчально-виховної діяльності у першому класі Нової української школи (а в наступних роках – у другому, третьому та інших класах).

Отже, вища й післядипломна освіта сьогодні активно шукають, кожна у своїй площині, адекватні відповіді на глобальні суспільні виклики, але реалізувати їх вони зможуть лише у взаємодії, спрямованій на забезпечення якісної підготовки вчителів і керівників Нової української школи.  

Прес-служба НАПН України
18:01 01.06.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua