Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Експонується в читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 08.06.2018 до 22.06.2018
Відбудеться 25 червня 2018 у м. Луцьк
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталДо 25-річчя НАПН України
Семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)»

17 травня в рамках «Всеукраїнського фестивалю науки – 2017» та з нагоди 100-річчя Української революції (1917–1921) в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)» за участю провідних учених наукових установ НАПН України, вищих навчальних закладів різних регіонів України.

Відкрила семінар директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Березівська. На пленарному засіданні з доповідями виступили: дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського О. Сухомлинська («Народження і перші кроки діяльності Української академії наук»); член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Л. Березівська («Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну середню освіту (1917–1921)»); доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка Г. Іванюк («Нормативно-правове забезпечення становлення і функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921)»); доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Н. Гупан («Особливості формування змісту шкільних підручників доби Української революції»); доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України С. Кульбіда («Перші заходи з навчання і виховання нечуючих у період зародження української державності»); член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. Капелюшний («Висвітлення теми «Українська революція 1917-1921 років» у сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України: реалії та перспективи»); доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України І. Зайченко («Про деякі проблеми національної освіти в публіцистиці М. С. Грушевського періоду Української революції 1917-1918 рр.»); доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету В. Федяєва («Дослідження розвитку освіти доби Української революції на Півдні України»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України О. Міхно («Джерелознавчі видання Педагогічного музею України з історії освіти періоду Української революції 1917-1921 рр.»); кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», головний редактор журналу «Рідна школа» А. Пугач («Тенденції відображення  освітніх процесів доби Української революції в журналі «Рідна школа»); учениця 9 класу спеціалізованої школи № 14 імені С. Ф. Грушевського, дійсний член МАН секції «Педагогіка» Ю. Коцурак («Історія спеціалізованої школи № 14 імені С. Ф. Грушевського») та інші.

Учасники науково-практичного семінару обговорювали такі проблеми, як джерельні бази дослідження розвитку освіти доби Української революції, реформування освіти в добу Української революції, освіта та виховання дітей і дорослих із особливими потребами за діяльності Українських урядів, постаті освітян доби Української революції, доба Української революції в змісті сучасної фахової підготовки.

 В обговоренні взяли участь науковці НАПН України (Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Інституту спеціальної педагогіки, Інституту педагогіки, Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України на базі РДГУ), а також Інституту модернізації змісту освіти МОН України, співробітники Педагогічного музею України, науково-педагогічні працівники ВНЗ (Київського університету імені Бориса Грінченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національного авіаційного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Херсонського державного університету, Рівненського державного гуманітарного університету, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління персоналом, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка), представники ІПО (Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського), учителі загальноосвітніх шкіл Києва, Харкова, представники громадських організацій (Київської організації Українського товариства глухих та ін.), учні КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді».

У рамках заходу проведено екскурсії до Педагогічного музею України та Музею Української революції 1917-1921 років, зацікавлені мали змогу оглянули книжкову виставку «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)». Учасники семінару отримали сертифікати.

Було одностайно схвалено рішення продовжити вивчення історії освіти доби Української революції, дослідження маловідомих джерел, їх введення до наукового обігу, популяризацію здобутків минулого під час проведення різних науково-практичних заходів, а також актуалізувати представлення знань про розвиток освіти Української революції в змісті навчальних дисциплін з історії педагогіки.

За матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)» буде підготовлено та оприлюднено збірник тез доповідей в електронному форматі.

 

Прес-служба НАПН України
16:29 18.05.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua