Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Документи приймаються до 4 серпня 2017 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
Експонується книжкова виставка «Ільченко Віра Романівна – дослідник у галузі реформування змісту освіти»
Національна академія педагогічних наук України глибоко сумує з приводу смерті академіка НАПН України Галіка Ісаковича Артемчука
30 червня 2017 року за результатами голосування наукових працівників Інституту обдарованої дитини НАПН України обрано директора Інституту обдарованої дитини НАПН України – Гальченка Максима Сергійовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНауково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці»

6 квітня у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області) – експериментальному педагогічному майданчику ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України – відбулась науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці».

У пленарному засіданні взяли участь академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало, директор з персоналу ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» Олег Макаров, директор Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області Віктор Василиненко, доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, науковий керівник експериментального педагогічного майданчика КПГТ Лариса Сергеєва, заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Тетяна Стойчик. Відкриваючи роботу конференції директор ліцею В’ячеслав Сиротюк зачитав вітання, що надійшли на адресу конференції від директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації О. Полторацького, керівника ПАТ «Кривбасзалізрудком» Ф. Караманиця, заступника голови Криворізької міської ради В. Бєрліна.

У роботі конференції взяли участь більш як 140 учасників з вищих та професійних навчальних закладів 15 областей України та м. Києва. Серед них – головний спеціаліст управління освіти та науки виконкому Криворізької міської Т. Семенюк, начальник відділу активної підтримки безробітних Криворізького міського центру зайнятості О. Боголепова, науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворізького державного педагогічного університету, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Харківського національного автомобільно-дорожного університету, Хмельницького національного університету, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій, Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій.

Учасники конференції під час засідань чотирьох секцій обговорили проблемні питання інтеграційних процесів у професійній освіті, ролі сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою, теорії та методики професійної підготовки конкурентоздатних фахівців, освітніх просторів як середовища формування та розвитку конкурентоздатного фахівця. Науковці і практики мали можливість відвідати відкритий урок «Прохідницький цикл – запорука виконання змінного завдання прохідника» за професією «Прохідник», ознайомитися із виставкою технічної творчості, майстер-класами, побували у музеї та відвідати сучасні кабінети «Охорони праці», «Правил технічної експлуатації та інструкцій», «Технології та комплексної механізації гірничих робіт».

У прийнятій резолюції конференції відзначено великий досвід педагогічного колективу Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею та результати дослідно-експериментальної роботи експериментального педагогічного майданчика ліцею (науковий керівник - професор Лариса Сергеєва, науковий консультант - академік Нелля Ничкало) щодо створення якісного освітнього середовища для професійної підготовки конкурентоздатних фахівців, багатовекторну співпрацю з роботодавцями, системну, компетентнісну, інтегративну спільну працю педагогічного колективу щодо пошуку нового змісту, форм і методів професійного навчання, забезпечення спільної відповідальності за результати праці.

Прес-служба НАПН України
15:59 11.04.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua