Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Конкурс на виконання у 2020 році прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених

З метою підтримки та активізації наукової діяльності молодих вчених, сприяння розвитку їх професійних якостей і творчого потенціалу та відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 849 і схваленої Верховною Радою України, Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на виконання у 2020 році прикладних наукових  досліджень для підтримки молодих вчених (колективних чисельністю не більше 3-х осіб або одноосібних).

На конкурс пропонується перелік пріоритетних напрямів, на виконання яких подаються проекти наукових досліджень згідно з додатком.

Науковим колективам молодих вчених НАПН України чисельністю до 3-х осіб та окремим молодим вченим під час формування проєкту наукового дослідження, планування його кінцевого результату враховувати:

  • відповідність актуальним потребам суспільства та пріоритетам державної освітньої політики;
  • значущість для освітньої практики;
  • вид наукового дослідження (прикладне);
  • тривалість дослідження один рік (до 31 грудня 2020 року).
  • орієнтовні обсяги фінансування наукових досліджень для молодих вчених НАПН України у 2020 році, зокрема для одноосібного дослідження – 40 тис. грн – 70 тис. грн; для колективного дослідження – 60 тис. грн – 130 тис. грн.

У конкурсі можуть брати участь виключно наукові колективи молодих вчених та окремі молоді вчені підвідомчих установ, що перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук України.

У ході підготовки та подання запиту на відкриття наукового дослідження для молодих вчених керуватися Положенням про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України, затвердженим постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2018 року № 1-2/14-350.

Запити щодо відкриття наукового дослідження для молодих вчених розглядаються на засіданнях учених рад установ і не пізніше 17 січня 2020 року подаються для експертизи до відповідного відділення НАПН України за встановленою формою, попередньо узгодивши калькуляцію кошторисної вартості робіт з фінансово-економічним відділом апарату Президії НАПН України.

Відбір наукового дослідження для молодих вчених, виконання якого передбачено на 2020 рік, здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Президії НАПН України від 20 грудня 2018 року № 1-2/14-350.

Конкурсна комісія НАПН України на підставі результатів експертизи запитів до 24 січня 2020 року забезпечує відбір проєктів наукових досліджень для молодих вчених та готує відповідне рішення для розгляду 30 січня 2020 року Президією НАПН України.

Документи учасника конкурсу, що надійшли після зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу кінцевого строку подання запитів (17 січня 2020 року), не розглядаються.

Місце проведення конкурсу: Національна академія педагогічних наук України (президія), 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а.

Довідки з питань конкурсу за телефоном: 481-38-70 (Куліш Тетяна Іванівна, Президія НАПН України, к. 203, e-mail: tkulishcokol@gmail.com).


16:20 27.12.2019