Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про вибори в Національну академію педагогічних наук України

Відповідно до ст. 17, 18 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та Статуту НАПН України Національна академія педагогічних наук України (далі НАПН України) повідомляє про вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАПН України на вакансії:

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Кількість вакансій:

дійсних членів (академіків)  –  2
членів-кореспондентів  –  4

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Кількість вакансій:

дійсних членів (академіків)  –  2
членів-кореспондентів  –  3

Відділення загальної середньої освіти

Кількість вакансій:

дійсних членів (академіків)  –  2
членів-кореспондентів  –  3

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Кількість вакансій:

дійсних членів (академіків)  –  2
членів-кореспондентів  –  4

Відділення вищої освіти

Кількість вакансій:

дійсних членів (академіків)  –  1
членів-кореспондентів  –  3

Дійсними членами (академіками) НАПН України обираються громадяни України з числа членів-кореспондентів НАПН України, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи у галузі освіти, педагогіки і психології, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем освіти, педагогіки і психології, що мають велике теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність, зробили вагомий внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

Членами-кореспондентами НАПН України обираються громадяни України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок у галузі освіти, педагогіки і психології, розв’язали наукову проблему освіти, педагогіки і психології, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, провадять активну науково-громадську діяльність, зробили вагомий внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та мають науковий ступінь доктора наук.

Кандидатури для обрання членами-кореспондентами НАПН України висуваються дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАПН України, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», закладів вищої освіти (університетів та академій).

Кандидатури для обрання дійсними членами (академіками) НАПН України висуваються дійсними членами (академіками) НАПН України, вченими (науковими, науково-технічними) радами наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», закладів вищої освіти (університетів та академій).

На кожного кандидата подаються такі документи (в одному примірнику, завірені печаткою установи):

 • обґрунтоване представлення з основного місця роботи або характеристика-рекомендація члена НАПН України;
 • витяг з протоколу лічильної комісії щодо голосування (крім тих, кого висувають члени НАПН України);
 • характеристика з основного місця роботи (для тих, хто висувається не за основним місцем роботи або членом НАПН України);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія та дві фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії дипломів про вищу освіту;
 • копії дипломів про присудження наукових ступенів та копії атестатів про присвоєння вчених звань;
 • список наукових праць (2 примірники);
 • копія паспорта, засвідчена претендентом;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • письмова згода на обробку персональних даних.

Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПН України відбудуться на загальних зборах НАПН України 17 – 18 грудня 2019 року.

Документи мають надійти до Президії НАПН України не пізніше ніж протягом місяця з дня публікації оголошення.

Документи подавати за адресою:  04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кім. 214 (тел. 481-37-27; 481-37-21). Час прийому документів з 10.00 до 17.00.

Дата публікації оголошення 2 жовтня 2019 року.


11:48 02.10.2019