Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталМетодологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 16 листопада 2017 року відбудеться методологічний семінар на тему:

“Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”

Робота семінару відбуватиметься за п’ятьма напрямами (секціями):

  • Дитяче й молодіжне середовища в Україні: тенденції розвитку в контексті цивілізаційних змін
  • Духовно-моральне становлення підростаючої особистості у багатовимірному соціальному просторі
  • Міжкультурне виховання для толерантності та порозуміння в глобалізованому світі
  • Діти та молодь сучасного інформаційного суспільства: переваги, ризики, безпека
  • Патріотизм, громадська активність та відповідальність дітей та молоді в обрисах сучасної соціальної реальності

Початок роботи методологічного семінару о 10.00, реєстрація – з 9.00.

Адреса проведення заходу: вул. вул. Січових Стрільців, 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України, актова зала, 4 поверх.

Завантажити програму


Заявки на участь у семінарі просимо надсилати до 27 вересня 2017 року електронною поштою на адресу inna_denysiuk@ukr.net. (форма заявки учасника додається).

Планується підготовка збірника за матеріалами методологічного семінару. Вимоги до оформлення статей:

Матеріал подається у форматі rtf, розмір сторінки А4 (Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.).

Абзацний відступ виставляється автоматично 1,25 см.

Текст вирівнюється по ширині.

У тексті слід розрізняти тире і дефіс. Дефіс вживається між роками та в середині слова.

Ініціали розміщуються перед прізвищем.

У тексті між ініціалами та прізвищем, між ініціалами, в інших випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).

У тексті використовуються лапки «». Після цифрового виразу року ставиться «р.» Якщо вказується певний часовий проміжок, то вживається скорочення «рр.».Наприклад: у 2017 р., або в 2012-2017 рр.

Список літератури подається відповідно діючого стандарту щодо бібліографічного опису.

У разі використання скорочень додається список їх умовних позначень.

Контактні телефони для довідок:

(044) 458-01-17 заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Малиношевський Руслан Васильович

(044) 481-37-63 учений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Титаренко Інна Олегівна.

Додаток 1 

Заявка учасника методологічного семінару

“Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри” 

Прізвище:

 

Ім’я:

 

По батькові:

 

Напрям (орієнтовний вибір):

 

Тема виступу:

 

Місце роботи:

 

Посада:

 

Науковий ступінь:

 

Вчене звання:

 

Контактний телефон:

 

Електронна адреса:

 14:57 04.09.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua