Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Експонується в читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 08.06.2018 до 22.06.2018
Відбудеться 25 червня 2018 у м. Луцьк
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталОголошення Національної академії педагогічних наук України про конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у 2017 р.

Відповідно до «Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363, Національна академія педагогічних наук України, яка знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, оголошує конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у НАПН України на 2017 рік в обсязі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році» від 12 липня 2017 р. № 511, згідно з додатком.

Для участі у конкурсі на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів установи та заклади, які перебувають у сфері управління НАПН України, подають документи згідно з переліком:

  • заявка для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • довідка про діяльність учасника конкурсного відбору;
  • копії документів щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів: копії ліцензій на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та наказу МОН України про відкриття наукової спеціальності в аспірантурі, докторантурі підвідомчої установи; витяг вченої ради установи про відкриття докторантури;
  • копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  • проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням з вмотивованим обґрунтуванням учасника конкурсного відбору щодо необхідності підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації із відповідних спеціальностей;
  • картка учасника конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого в оголошенні строку їх прийому, або конкурсні пропозиції, що містять документи, які не відповідають вимогам до їх номенклатури та обсягу, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору, повертаються без розгляду незалежно від причини їх запізнення та некомплектності.

Основним критерієм відбору виконавців державного замовлення є наявність: ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним рівнем вищої освіти; документа, що підтверджує підготовку аспірантів, докторантів за відповідною науковою спеціальністю; рішення вченої ради установи про відкриття докторантури.

Документи приймаються до 4 серпня 2017 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 9 серпня 2017 р. об 11 год. в залі Президії НАПН України за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ,04053.

Інформацію про надання роз’яснень з питань проведення конкурсу, конкурсну документацію можна отримати у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (Шагаєва Ольга Анатоліївна – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, кабінет 204, тел. 481-37-42) за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053.


Показники державного замовлення на підготовку

наукових і науково-педагогічних кадрів

у Національній академії педагогічних наук України

на 2017 рік

 

Напрям підготовки

Випуск

Прийом

усього

у тому числі

усього

у тому числі

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

АСПІРАНТУРА

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ

Освіта/Педагогіка

Х

Х

Х

15

15

-

Соціальні та поведінкові науки

Х

Х

Х

1

1

-

Соціальна робота

Х

Х

Х

-

-

-

Усього

Х

Х

Х

16

16

-

АСПІРАНТИ

Економічні науки

2

2

-

Х

Х

Х

Філософські науки

4

1

3

Х

Х

Х

Педагогічні науки

46

32

14

Х

Х

Х

Психологічні науки

17

13

4

Х

Х

Х

Усього

69

48

21

Х

Х

Х

ДОКТОРАНТУРА

ДОКТОРАНТИ

Освіта/Педагогіка

Х

Х

Х

7

7

-

Соціальні та поведінкові науки

Х

Х

Х

3

3

-

Усього

Х

Х

Х

10

10

-

ДОКТОРАНТИ

Філософські науки

3

3

-

Х

Х

Х

Педагогічні науки

14

14

-

Х

Х

Х

Психологічні науки

10

10

-

Х

Х

Х

Усього

27

27

-

Х

Х

Х


17:39 24.07.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua