Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Розміщена на веб-порталі бібліотеки
Відбудуться 16-18 листопада 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»
За результатами голосування директором Інституту інформаційних технологій


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталОголошення Національної академії педагогічних наук України про конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у 2017 р.

Відповідно до «Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363, Національна академія педагогічних наук України, яка знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, оголошує конкурс на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у НАПН України на 2017 рік в обсязі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році» від 12 липня 2017 р. № 511, згідно з додатком.

Для участі у конкурсі на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів установи та заклади, які перебувають у сфері управління НАПН України, подають документи згідно з переліком:

  • заявка для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • довідка про діяльність учасника конкурсного відбору;
  • копії документів щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів: копії ліцензій на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та наказу МОН України про відкриття наукової спеціальності в аспірантурі, докторантурі підвідомчої установи; витяг вченої ради установи про відкриття докторантури;
  • копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  • проектні показники обсягу прийому та випуску за державним замовленням з вмотивованим обґрунтуванням учасника конкурсного відбору щодо необхідності підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації із відповідних спеціальностей;
  • картка учасника конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого в оголошенні строку їх прийому, або конкурсні пропозиції, що містять документи, які не відповідають вимогам до їх номенклатури та обсягу, визначених в оголошенні про проведення конкурсного відбору, повертаються без розгляду незалежно від причини їх запізнення та некомплектності.

Основним критерієм відбору виконавців державного замовлення є наявність: ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним рівнем вищої освіти; документа, що підтверджує підготовку аспірантів, докторантів за відповідною науковою спеціальністю; рішення вченої ради установи про відкриття докторантури.

Документи приймаються до 4 серпня 2017 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).

Розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 9 серпня 2017 р. об 11 год. в залі Президії НАПН України за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ,04053.

Інформацію про надання роз’яснень з питань проведення конкурсу, конкурсну документацію можна отримати у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (Шагаєва Ольга Анатоліївна – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, кабінет 204, тел. 481-37-42) за адресою: Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053.


Показники державного замовлення на підготовку

наукових і науково-педагогічних кадрів

у Національній академії педагогічних наук України

на 2017 рік

 

Напрям підготовки

Випуск

Прийом

усього

у тому числі

усього

у тому числі

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

АСПІРАНТУРА

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ

Освіта/Педагогіка

Х

Х

Х

15

15

-

Соціальні та поведінкові науки

Х

Х

Х

1

1

-

Соціальна робота

Х

Х

Х

-

-

-

Усього

Х

Х

Х

16

16

-

АСПІРАНТИ

Економічні науки

2

2

-

Х

Х

Х

Філософські науки

4

1

3

Х

Х

Х

Педагогічні науки

46

32

14

Х

Х

Х

Психологічні науки

17

13

4

Х

Х

Х

Усього

69

48

21

Х

Х

Х

ДОКТОРАНТУРА

ДОКТОРАНТИ

Освіта/Педагогіка

Х

Х

Х

7

7

-

Соціальні та поведінкові науки

Х

Х

Х

3

3

-

Усього

Х

Х

Х

10

10

-

ДОКТОРАНТИ

Філософські науки

3

3

-

Х

Х

Х

Педагогічні науки

14

14

-

Х

Х

Х

Психологічні науки

10

10

-

Х

Х

Х

Усього

27

27

-

Х

Х

Х


17:39 24.07.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua