Анонси та оголошення
Відбудуться 23 березня 2018 року в актовій залі Інституту педагогіки НАПН України за адресою: вул. Січових Стрільців, 52-д.
Відбудеться 22 березня 2018 року в Національній академії педагогічних наук України (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України, актова зала, 4 поверх).
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Підготовлено віртуальну книжкову виставку «Життя за законами педагогіки добра: до 80 річчя від дня народження Івана Андрійовича Зязюна (1938–2014)»
Підготовлено книжкову виставку, що експонується з 20 лютого до 9 березня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал«Якщо хочеш модернізувати країну, розпочинай з освіти», — переконаний очільник Національної академії педагогічних наук, доктор філософських наук, професор, академік НАНУ і НАПН Василь Кремень. ... >>
15:20 20.11.2017
17 листопада відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України, присвячені 25-й річниці НАПН України. Учасники зборів заслухали і обговорили доповідь президента НАПН України Василя Кременя «25 років діяльності Національної академії педагогічних наук України:здобутки і перспективи». Було затверджено пріоритетні напрями досліджень НАПН України і Статут НАПН України в новій редакції, а також розглянуто питання і прийнято рішення про позбавлення статусу члена-кореспондента НАПН України. У загальних зборах НАПН України взяли участь віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, радник Президента України Юрій Богуцький, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, завідувач відділу головного департаменту з гуманітарної політики Адміністрації Президента України Микола Берізко, віце-президент НАН України Сергій Пирожков, керівники національних галузевих академій наук України, делегація Комітету педагогічних наук Польської академії наук. За вагомі досягнення в галузі української освіти, педагогіки і психології провідних учених НАПН України відзначено високими державними і галузевими нагородами. ... >>
16:49 18.11.2017
Серед питань, які розглянули вчені, найголовнішими були такі: про діяльність Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України за 2013–2017 рр. та перспективи його розвитку; про наукову і науково-організаційну діяльність Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи за 2013–2017 рр. та перспективи його розвитку. На засіданні йшлося і про виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України на 2017–2020 рр.... >>
08:30 16.11.2017
Діяльність Відділення бере свій початок з листопада 1993 р., коли в складі АПН України було створено Відділення педагогіки і психології професійної освіти, яке очолив академік Л.О. Каніщенко. З 1997 р. у структурі АПН України створено Відділення педагогіки і психології вищої школи, яке з листопада 2008 р. стало називатись Відділенням вищої освіти. З 1997 р. до 2017 р. Відділення очолював доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України М.Б. Євтух. 24 березня 2017 р. академіком-секретарем Відділення вищої освіти обрано доктора філософських наук, професора, член-кореспондента НАПН України Петра Юрійовича Сауха. Вченим секретарем Відділення призначено кандидата педагогічних наук, доцента М.В. Набока.... >>
17:39 15.11.2017
Відділення і його структурні підрозділи пройшли етапи становлення, визначення пріоритетних проблем досліджень і здобули визнання в Україні та за її межами. На етапі становлення (1993 – 1997 рр.) завдання науково-методичного супроводу розвитку професійно-технічної і педагогічної освіти покладалося на Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України як структурний підрозділ Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти (директор – І.А. Зязюн, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України). Наукова діяльність Інституту педагогіки і психології професійної освіти спрямовувалася на розроблення концептуальних засад розвитку професійної освіти в Україні, виконання Державної національної програми «Освіта» (Україна XXIcт.), Указу Президента України «Основні напрями реформування професійно-технічної освіти України» (1996 р.).... >>
17:44 14.11.2017
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти (до листопада 2008 р. – Відділення теорії та історії педагогіки) створено за рішенням Загальних зборів АПН України 18 листопада 1992 р. Нині членами Відділення є 13 дійсних членів, 17 членів-кореспондентів та 4 іноземних члени НАПН України. До наукових установ Відділення віднесено: Інститут проблем виховання НАПН України, чотири відділи Інституту педагогіки НАПН України (історії педагогіки, порівняльної педагогіки, інновацій та стратегій розвитку освіти, економіки та управління загальною середньою освітою), Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. ... >>
10:05 14.11.2017
Відділення загальної середньої освіти (до листопада 2008 р. – Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті) утворене 18 листопада 1992 р. Загальними зборами АПН України у числі перших трьох відділень Академії. Перший склад відділення налічував 11 осіб – 5 дійсних членів і 6 членів-кореспондентів АПН України. Це академіки-засновники О.А. Захаренко і О.Я. Савченко, академіки С.У. Гончаренко, О.Р. Мазуркевич, П.П. Хропко, члени-кореспонденти О.М. Біляєв, А.М. Богуш, А.Ф. Верлань, М.І. Жалдак, Г.Д. Нестеренко, П.Г. Шищенко. Очолив Відділення академік С.У. Гончаренко. У наступні роки академіками-секретарями Відділення були академіки О.Я. Савченко (1997 – 2002 рр.), Н.М. Бібік (2002 – 2007 рр.), з 2007 р. його діяльністю керує академік О.І. Ляшенко.... >>
17:46 13.11.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua