Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Експонується в читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 08.06.2018 до 22.06.2018
Відбудеться 25 червня 2018 у м. Луцьк
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПринцип Криворізького професійного ліцею – не зупинятися на досягнутому

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей – відомий в Україні інноваційний навчальний заклад. Тут під керівництвом високого професіонала – директора Вячеслава Сиротюка, працює педагогічний колектив, що своїм кредо обрав творчість та інноваційність на основі наукових досліджень. В ліцеї використовують сучасний передовий досвід, здійснюють власні наукові розвідки, створюють навчальну й навчально-методичну літературу й уважають, що бути експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня за керівництва Національної академії педагогічних наук України – це запорука подальшого розвитку закладу профтехосвіти.

Непростий шлях до успіху

Точкою відліку в історії Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею уважається 1944 р. Тоді на «старому» руднику, що нині має назву «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», було відкрито школу фабрично-заводського навчання (ФЗН) № 43. Першим її директором був Петро Левченко. Протягом багатьох років заклад змінював не лише свою назву, а й форми і зміст навчального процесу, що певно й стало запорукою нинішнього успіху. З березня 1983 р. директором професійно-технічного училища став Вячеслав Сиротюк. З 2003 р. наказом МОН ПТУ № 30 реорганізовано у Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей (КПГТЛ). За час існування було підготовлено понад 30 тисяч спеціалістів робітничих професій, які працювали і нині працюють не лише в місті й регіоні, а й далеко за його межами.

Нині КПГТЛ є поліпрофесійним закладом освіти, в якому провідним напрямом підготовки є гірничодобувна галузь.Середньорічний контингент учнів державного замовлення в 2016 р. становив 467 осіб, поза бюджетом навчалося 457 осіб.

Ліцей має сучасну навчально-матеріальну базу, комп’ютерне забезпечення, кабінети професійно-теоретичної підготовки, майстерні, лабораторії. Протягом 2016 р. реконструйовано навчальні кабінети «Технології і комплексної механізації гірничих робіт», «Охорони праці», «Правил технічної експлуатації і інструкцій», актову залу, створено кухню-лабораторію з дегустаційною залою, виставковий зал творчих робіт учнів з професії «Кухар. Офіціант. Бармен».

У навчальному закладі функціонує 18 гуртків. У гуртку «Підземний Кривбас» під керівництвом викладача вищої категорії Дмитра Непомнящого та за консультативної підтримки фахівців ПАТ «Кривбасзалізрудком» створено дев’ять інтерактивних макетів з видобутку залізної руди підземним способом, що неодноразово отримували призові місця на всеукраїнських та міжнародних виставках.

Щоквартально видається журнал «Методичний вісник» (гол. ред. Наталя Єгорова ), де висвітлюються кращі напрацювання педагогічних працівників та щомісячна газета «Наша газета» (гол. ред. Наталя Удовіченко), в якій висвітлюється діяльність навчального закладу.

Тривалий час ліцей виборює призові місця в огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед професійно-технічних навчальних закладів області «Фестивальний дивограй профтехосвіти». Одним зі свідчень рівня патріотичного виховання є І місце в районному конкурсі «Україна – це Європа» до Дня Незалежності протягом останніх п’яти років.

У співдружності з наукою

У ліцеї розуміють: тільки системна робота в напрямі освоєння кращого практичного досвіду й наукових напрацювань у педагогіці може дати суттєві зрушення у розвої профтехосвіти. Вже багато років ліцей є експериментальним майданчиком Університету менеджменту НАПН України.

Бібліотеку ліцею переформатовано в освітньо-інформаційний центр з електронним банком даних навчальної літератури, інноваційного педагогічного та виробничого досвіду, авторськими технологіями підготовки конкурентоздатного фахівця.

Тільки за 2016 р. педагогічні працівники ліцею відвідали сім інноваційних професійно-технічних навчальних закладів України; взяли участь у 24 навчально-методичних та науково-практичних заходах (чотири з них ініційовано ліцеєм, один – всеукраїнський); шість осіб стажувалися на ПАТ «Північний гірчничо-збагачувальний комбінат» і дев’ять – у підземних умовах ПАТ «Кривбасзалізрудком», серед них – заступник директора з навчальної роботи, методист, викладачі загальноосвітньої підготовки; підвищили кваліфікацію при інститутах післядипломної освіти – десять; розробилено 16 методичних рекомендацій.

У навчальному закладі ведуться наукові розвідки, лідером яких є кандидат педагогічних наук Тетяна Стойчик. Автором науково-методичної праці «Аналітико-дидактичний компонент управлінської діяльності директора професійно-технічного навчального закладу» є Вячеслав Сиротюк.

Педагогічний колектив дбає про розвиток кожного учня. Прикладом цього є робота викладача-методиста Тетяни Веселової: протягом трьох років ліцеїсти стають учнями Дніпровського відділення Малої академії наук.

З останніх подій – у 2016 р. ліцей став експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня з теми «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах», що свідчить про підвищення рвня науково-експериментальної роботи у закладі. Науковим керівником цієї є професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Лариса Сергеєва, науковим консультантом - академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало.

Осучаснення змісту освіти – як надзавдання

Настанову держави щодо осучаснення змісту освіти фахівці ліцею сприйняли як невідкладне й таке, що стосується їх особисто: творча група з числа педагогічних працівників закладу розробила Державний стандарт професійно-технічної освіти з професій «Прохідник» і «Люковий (гірничі роботи)». Розпочато роботу з упровадження в навчально-виробничий процес Державного стандарту професійно-технічної освіти, створеного на основі компетентнісного підходу, з професії «Електрогазозварник. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування». У процесі розроблення стандарт на модульно-компетентнісній основі з професії «Машиніст електровоза (гірничі роботи)».

Оновлення змісту підготовки конкурентоздатних фахівців ураховано й при створенні навчальної та довідникової літератури. За консультативної підтримки фахівців ПАТ «Кривбасзалізрудком» розроблено підручник «Гірничо-прохідницькі машини і комплекси» для учнів професійних навчальних закладів гірничого профілю» (авт. Сиротюк В.Г, Непомнящий Д.Д.). Видано посібник «Охорона праці в гірничорудній галузі» для учнів професійних навчальних закладів гірничого профілю (авт. Левченко Ю.В., Стойчик Т.І., Непомнящий Д.Д), термінологічний довідник для учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів гірничого профілю (авт. Сиротюк В.Г, Непомнящий Д.Д., Стойчик Т.І., Бахмацька М.В.), підручник «Гірничі роботи» для учнів професійних навчальних закладів гірничого профілю (автори Сиротюк В.Г., Стойчик Т.І., Куліченко Ю.І., Янюк Т.С. та ін.).

Написано новітні навчальні книги й з інших спеціальностей. Так вийшов з друку термінологічний довідник кулінара для учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (авт. Афанасьєва К.К.), та збірник інструктивно-технологічних карт лабораторно-практичних занять з предмету «Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства» для учнів з професії «Кондитер» 3-го розряду професійно-технічних навчальних закладів.

Кожне з видань має гриф МОН.

Роль особистості

За всією цією копіткою роботою колективу – постать директора ліцею. Випускник Криворізького гірничорудного інституту, Вячеслав Сиротюк, знайомий з гірничою справою не з книжок. Гірничий майстер, начальник дільниці, заступник головного інженера шахти, він усе знає з власного досвіду: і важку працю до сьомого поту, і гіркоту втрат, і радість перемог.

З 1972 р. Вячеслав Сиротюк займається педагогічною діяльністю.

Під його керівництвом Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей – неодноразовий переможець різноманітних конкурсів, ярмарків педагогічних здобутків, учні ліцею – багаторазові призери конкурсів професійної майстерності.

Піклуванням Вячеслава Григоровича в ліцеї застосовано новітні технології підготовки кваліфікованих робітників – педагогічний проект «Дуальна підготовка фахівців для гірничої галузі». Дуальна освіта – метод підготовки фахівців (ще не дуже розповсюджений в нашій профтехосвіті), коли в процесі надання освіти беруть участь одразу два суб’єкти – навчальний заклад (виш, коледж тощо) і підприємство, що забезпечує виробничу навчальну базу, і які працюють за укладеним договором. При цьому робота майбутнього дипломованого фахівця оплачується підприємством. Цей метод працює на повну потужність за угодами між ліцеєм і ПАТ «Кривбасзалізрудком» та ліцеєм і ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС».

Налагоджено співпрацю з підприємствами-замовниками кадрів: ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» та ін. Учні проходять професійно-практичну підготовку на оплачуваних робочих місцях з подальшим працевлаштуванням.Педагогічний колектив ліцею особливо вдячний за постійне активне сприяння цій непростій співпраці керівнику ПАТ «Кривбасзалізрудком» Федору Караманиць та директору з персоналу цього ж підприємства і голові піклувальної ради навчального закладу Олегу Макарову.

Самовіддана ініціативна праця трудового колективу ліцею й наукова співпраця з НАПН України є запорукою подальшого лідерства закладу, а в цілому – інноваційного розвитку професійно-технічної освіти України.

Лідія Ткаченко,
завідувач сектору
науково-аналітичної обробки
і поширення інформації
НАПН України

Тижневик «Освіта», № 9–10, 1–8 безня 2017, с.3.
19:06 16.05.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua