Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів » Підготовка докторів філософії »

Законодавчі і нормативно-правові акти, науково-фахова література з питань підготовки докторів філософії в НАПН України

Законодавчі і нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VII.
 2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. №222- VIIІ.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 15 квітня 2015 р. № 244.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261.
 7. Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладі в України в 2016 році» від 15 жовтня 2015 р. № 1085.
 8. Наказ МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 25 листопада 2015 р. № 1460/27905.

Науково-фахова література

 1. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
 2. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.
 3. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації/ Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 4. International Standard Classification of Education ISCED 2011.
 5. Isced Fields Ofeducation and Training 2013(ISCED-F 2013).
 6. ISCED 2011. Operational Manual: Guidelines for classifying national education programmes and related qualifications.

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому)рівні

вищої освіти підвідомчими установами НАПН України

(станом на 1 січня 2017 р.)

Назва установи

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Інститут педагогіки

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

01 Освіта/Педагогіка

013 Початкова освіта

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Інституту психології імені Г.С. Костюка

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут проблем виховання

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Інститут спеціальної педагогіки

01 Освіта/Педагогіка

016 Спеціальна освіта

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут соціальної та політичної психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Інститут професійно-технічної освіти

01 Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

07 Управління та адміністрування (28 Публічне управління та адміністрування)

074 Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)


(до 2016 року)

Назва установи

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Інститут педагогіки

01 Освіта

011 Науки про освіту

01 Освіта

013 Початкова освіта

01 Освіта

014 Середня освіта

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

01 Освіта

011 Науки про освіту

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут соціальної та політичної психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут вищої освіти

01 Освіта

011 Науки про освіту

Інститут професійно-технічної освіти

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

01 Освіта

011 Науки про освіту

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua