Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів » Підготовка докторів філософії »

Законодавчі і нормативно-правові акти, науково-фахова література з питань підготовки докторів філософії в НАПН України

Законодавчі і нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VII.
 2. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. №222- VIIІ.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 15 квітня 2015 р. № 244.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261.
 7. Наказ МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладі в України в 2016 році» від 15 жовтня 2015 р. № 1085.
 8. Наказ МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 25 листопада 2015 р. № 1460/27905.

Науково-фахова література

 1. Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
 2. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.
 3. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації/ Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 4. International Standard Classification of Education ISCED 2011.
 5. Isced Fields Ofeducation and Training 2013(ISCED-F 2013).
 6. ISCED 2011. Operational Manual: Guidelines for classifying national education programmes and related qualifications.

Назва установи

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Інститут педагогіки

01 Освіта

011 Науки про освіту

01 Освіта

013 Початкова освіта

01 Освіта

014 Середня освіта

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

01 Освіта

011 Науки про освіту

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут соціальної та політичної психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Інститут вищої освіти

01 Освіта

011 Науки про освіту

Інститут професійно-технічної освіти

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

01 Освіта

011 Науки про освіту

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

07 Управління та адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua