Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
11 січня 2018 року обрано директора Інституту проблем виховання НАПН України
10 січня 2018 року в Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи НАПН України відбулися вибори директора.
18 грудня 2017 року відбулися вибори директора Інституту педагогіки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів » Докторантура »

Інформація

про відкриття докторантури у підвідомчих установах

НАПН України за новими науковими спеціальностями, галузями знань,

затвердженимиПостановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266

 (станом на 1 січня 2017 р.) 

Назва підвідомчої установи

Галузь знань

Спеціальності

1. Інститут педагогіки 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
2. Інститут психології імені Г.С.Костюка 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
3. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
4. Інститут проблем виховання 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
5. Інститут спеціальної педагогіки 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта
6. Інститут соціальної та політичної психології 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
7. Інститут вищої освіти 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
8. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
9. Інститут професійно-технічної освіти 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
10. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
07 Управління та адміністрування (28 Публічне управління та адміністрування) 074 Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через докторантуру у підвідомчих установах НАПН України (до 2016 року)

Назва підвідомчої наукової установи 

Шифр спеціальності

Спеціальність

Галузь науки

Інститут педагогіки

13.00.01

загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічна

13.00.02

теорія та методика навчання (фізики, математики, української літератури, української мови, трудового навчання, біології, хімії, географії, історії)

педагогічна

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

педагогічна

13.00.09

теорія навчання

педагогічна

Інститут психології імені Г.С. Костюка

19.00.01

загальна психологія, історія психології

психологічна

19.00.02

психофізіологія

психологічна

19.00.03

психологія праці; інженерна психологія

психологічна

19.00.04

медична психологія

психологічна

19.00.05

соціальна психологія; психологія соціальної роботи

психологічна

19.00.07

педагогічна та вікова психологія

психологічна

19.00.10

організаційна психологія; економічна психологія

психологічна

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

13.00.01

загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічна

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

педагогічна

19.00.07

педагогічна та вікова психологія

психологічна

Інститут проблем виховання

13.00.05

соціальна педагогіка

педагогічна

13.00.07

теорія і методика виховання

педагогічна

13.00.08

дошкільна педагогіка

педагогічна

Інститут спеціальної педагогіки

13.00.03

корекційна педагогіка

педагогічна

19.00.08

спеціальна психологія

психологічна

Інститут соціальної та політичної психології

 

19.00.01

загальна психологія, історія психології

психологічна

19.00.05

соціальна психологія; психологія соціальної роботи

психологічна

19.00.11 політична психологія психологічна

Інститут вищої освіти

09.00.03

соціальна філософія та філософія історії

філософська, історична

09.00.10

філософія освіти

філософська

13.00.01

загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічна

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

педагогічна

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

13.00.10

інформаційно-комунікаційні технології в освіті

педагогічна

Інститут професійно- технічної освіти

13.00.02

теорія та методика навчання (трудове навчання)

педагогічна

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

педагогічна

ДВНЗ «УМО»

 

13.00.01

загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічна

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

педагогічна

13.00.06

теорія і методика управління освітою

педагогічна

19.00.05

соціальна психологія, психологія соціальної роботи

психологічна

19.00.07

педагогічна та вікова психологія

психологічна

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua