Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Освітня діяльність » Підготовка фахівців »

Підготовка фахівців (вища освіта)

Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснюється підготовка фахівців у Національній академії педагогічних наук України, за освітньо-кваліфікаційними рівнями


БАКАЛАВР

Шифр і найменування галузі знань

Код і назва напряму підготовки

Форма навчання

Підвідомча установа, яка здійснює підготовку

0101 Педагогічна освіта

6.010104 Професійна освіта. Дизайн

денна

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

6.010104 Професійна освіта. Охорона праці

денна, заочна

0301 Соціально-політичні науки

6.030102 Психологія

денна, заочна

6.030103 Практична психологія

заочна

0305 Економіка та підприємництво

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

заочна

0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

заочна

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року

01 Освіта

015 Професійна освіта (Дизайн)

денна,

заочна

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

015 Професійна освіта (Охорона праці)

заочна

015 Професійна освіта (Коп᾿ютернітехнології)

денна,

заочна

015 Професійна освіта (Економіка)

денна

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

денна,

заочна

051 Економіка

денна,

заочна

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

денна,

заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

денна,

заочна

МАГІСТР

Шифр і найменування галузі знань

Код і назва спеціальності

Форма навчання

Підвідомча установа, яка здійснює підготовку

0301 Соціально-політичні науки

8.03010201 Психологія

заочна

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

0305 Економіка та підприємництво

8.03050501 Управління персоналом та економіка праці

заочна

0307 Менеджмент і адміністрування

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

заочна

1801 Специфічні категорії

8.18010013 Управління проектами

заочна

8.18010020 Управління навчальним закладом

заочна

8.18010021 Педагогіка вищої школи

заочна

Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року

01 Освіта

011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

заочна

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

011 Науки про освіту (Християнська педагогіка у вищій школі)

заочна

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

денна,

заочна

051 Економіка

заочна

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

денна,

заочна

073 Менеджмент (Управління навчальним закладом)

денна,

заочна

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

заочна

073 Менеджмент (Якість стандартизації та сертифікації)

заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

заочна

073 Менеджмент (Медійний менеджмент в освіті)

заочна

073 Менеджмент (Управління проектами)

заочна

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua